Paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus

SijaintikatselmusAidan paikan merkitseminenMaalämpökaivon sijaintikatselmus

Rakentaja tilaa maastomerkinnät rakennuksen paikasta ja korkeusasemasta sekä aidan paikasta ennen rakentamisen aloittamista. Myös rajan paikka voidaan merkitä maastoon asiakkaan tilauksesta. Rakennuspaikan sijaintikatselmus tilataan perustusten valmistuttua. Valmiin maalämpökaivon sijaintikatselmus tehdään tilauksesta.

Vastuuorganisaatio: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Toimipisteet

Turku-piste

Rakentajalle

Puhelin:

02 262 4508

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Kaupunkiympäristötoimiala