Ikäihmisten perhehoito

Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai vanhuksen kodissa. Se on kunnan järjestämää palvelua ja sitä haetaan vanhuspalveluista. Perhehoidon järjestämistä määrittelee perhehoitolaki.

Lyhytaikaista perhehoitoa saa noin 1–2 viikkoa kerrallaan tai tarpeen mukaan. Osavuorokautista perhehoitoa voi saada päivän tai yön ajaksi perhekodissa tai omassa kodissa. Hoidettava voi tulla perhekotiin aamulla ja lähteä iltapäivällä. Kotona perhehoito kestää muutamasta tunnista 1–2 vuorokauteen. Jos asuminen omassa kodissa ei ole mahdollista, voi ikäihmiselle hakea pitkäaikaista paikkaa perhehoidosta.

Perhehoito voi sopia ikäihmiselle, joka tarvitsee arkeensa ohjausta, tukea tai läsnäoloa enemmän kuin muilla kunnan palveluilla voidaan järjestää. Hänellä ei kuitenkaan voi olla sairaalahoidon, muun ammatillisen hoidon, 2 henkilön avustamisen tai säännöllisen yöaikaisen avustamisen tarvetta.

 

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Ikäihmisten perhehoito

Kotona asuvat vanhukset, jotka tarvitsevat perhehoitoa.

Ikäihmisten perhehoidon kuntavastaava Taru Miettinen p. 0500 773551. 

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala