Puistojen hoito ja ylläpito

Viheralueiden hoito ja ylläpito

Puistoja ja muita viheralueita hoidetaan valtakunnallisen puistojen hoitoluokituksen mukaisesti. Viheralueiden hoitoluokitus määrittyy sen sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Keskustan puistoja hoidetaan intensiivisimmin. Edustusviheralueiksi määriteltyjä puistoja Turussa ovat Suurtorin ympäristön puistot ja Rautatien aukio. Yhdessä puistossa on monesti eritasoisesti hoidettuja alueita. Keskeisimmät alueet ovat intensiivisemmin hoidettuja ja jokin osa puistosta voi olla maisemaniityksi tai puistometsäksi luokiteltua aluetta. Puistojen luonteeseen kuuluu monimuotoisuus. Luonnonoloiltaan monimuotoiset puistot takaavat toimivat viheryhteydet myös luonnon kannalta.

Vastuuorganisaatio: 

Kaupunkiympäristötoimiala
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun Kiinteistöliikelaitos