Rajan näyttö ja rajankäynti

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan raja määrätä rajankäynnillä. Tontin omistaja hakee toimitusta kirjallisesti. Jos rajan paikkaa ei kuitenkaan haluta virallisesti uudelleen maastoon merkittäväksi, voi maanomistaja tilata rajannäytön.

Vastuuorganisaatio: 

Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalvelu, puh. 02 262 4565

Toimipisteet

Puhelin:

02 262 4565

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupunkiympäristötoimiala