Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennetun ympäristön hoitoa. Esimerkiksi luvatonta rakentamista, luvatonta käyttötarkoituksen muutosta, rappeutuneita rakennuksia, epäsiistejä rakennusten ympäristöjä, luvatonta puunkaatoa ja luvatonta maisematyötä. Valvonnasta voi tehdä toimenpidepyynnön valvontaviranomaiselle.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala