Ruotsinkielinen esiopetus

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, och ges fyra timmar per dag. Förskoleundervisningen anordnas vid Braheskolan, Djupdikesvägen 27, Cygnaeus förskola, Aningaisgatan 7, Sirkkala förskola, Hemgatan 1. Förskolan inleds den 14.8.2019, och verksamheten följer skolornas läsår. Förskolebarnen har i första hand rätt till plats i den förskola till vilket barnet hör enligt det elevupptagningsområden som finns inom den grundläggande utbildningen. I fall det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan förskolebarn antas genom andrahandsantagning enligt särskilda kriterier. Ytterligare information ges även av föreståndarna vid respektive enhet.

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelu on tarjolla kielillä:
Ruotsi
Kohderyhmä: 

Toimipisteet

Braheskolan (Valtaojantie 27)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Ruotsinkielistä esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Ruotsi

Cygnaeus förskola

Ruotsinkielistä esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Ruotsinkielistä esiopetusta.

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Ruotsi

Sirkkala daghem och förskola, Tähtitorninkatu 4 (Sirkkalan päivähoitoyksikkö)

Ruotsinkielistä esiopetusta alle kouluikäisille lapsille osoitteessa Kotikatu 1

Ruotsinkielistä esiopetusta.

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Ruotsi