Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan sosiaalista toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta. Sosiaalista kuntoutusta ovat:

  • sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
  • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
  • valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
  • ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  • muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Kelkka-toiminta järjestää sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa 18-65 -vuotiaille sosiaalityön asiakkaille. Ryhmien ohella annetaan myös yksilöllistä palveluohjausta. Asiakas ohjataan ryhmiin oman sosiaalityöntekijän kautta.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palvelu on tarjolla kielillä:
Suomi
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Kelkka-toiminta

Turkulaiset sosiaalityön asiakkaat

Kelkka-toiminta järjestää sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa 18-65 -vuotiaille sosiaalityön asiakkaille. Asiakas ohjataan ryhmiin oman sosiaalityöntekijän kautta. Ryhmät ovat suljettuja ja luottamuksellisia sekä vapaaehtoisia- Ryhmissä on 5-10 osallistujaa. Tapaamisia järjestetään 1-2 kertaa viikossa. Ryhmä kokoontuu 7-9 viikon ajan. 

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi