Sotainvalidien palvelut

Vähintään 15 prosentin sotainvalidille sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut, asumispalvelut ja omaishoidontuki ovat maksuttomia. Palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen perustuu sotilasvammalakiin.

Kotipalveluilla tarkoitetaan: asiakkaan kotona tapahtuvaa työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista, tukipalveluina järjestettyjä palveluita: ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus-, saattajapalveluita, virkistykseen liittyviä palveluita

Apua voi saada myös vakituisen asunnon ja pihapiirin töihin.

Turussa sotainvalidin ateriapalvelu järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä.

Vähintään 20 prosentin sotainvalidit saavat laitoshoidon tilapäisjaksot maksutta.

Yhteydenotot; Palveluohjaaja p. 050 553 2455

 

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Kohderyhmä: 

Toimipisteet

Puhelin:

palveluohjaaja 050 553 2455
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
hyvinvointitoimiala