Suomalais-venäläiset luokat

Kieliluokilla kieltä opiskellaan A1-kielenä mutta, tavoitteena on laajempi ja syvällisempi kielitaito ja kulttuurintuntemus. Venäjänopetusta A1-kielenä on 3 vkotuntia / vuosilk. Syntyperäinen kielenopettaja opettaa kieliluokkaa koko koulun ajan. Yhteistyötä tehdään venäläisten ystävyyskoulujen kanssa. Kaksi ensimmäistä vuotta painottuvat ymmärtämiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Venäjän kielen kirjainten opiskelu alkaa 2. luokan keväällä. Formaali kielenopetus tapahtuu kielen tunneilla 3. luokalta alkaen ja myös kielen määrä opiskelussa kasvaa. Opetus on kaksikielistä, oppisisältöjä voidaan opettaa vieraalla kielellä muissa oppiaineissa paitsi äidinkielessä. Kieliluokalla voidaan osallistua maksullisiin Pietarin opintomatkoihin ja oppilasvaihtoon pietarilaisten ystävyyskoulujen kanssa. Kieliluokka osallistuu taideyhteistyöhön pietarilaisten kumppaneiden kanssa. Päättöarvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita.

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelu on tarjolla kielillä:
Suomi
Venäjä
Luokittelu: 

Toimipisteet

Kieliluokille haku tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. 1. luokalle pyrkivien info-tilaisuus järjestetään tammikuussa (Kauppiaskatu 14). Hakuaika päättyy tammikuussa erikseen ilmoitettavana päivänä. Kieliluokkatestit järjestetään helmikuussa.

Kieliluokkia täydennetään kolmannelle luokalle siirryttäessä. Haku tapahtuu Wilmassa. Tarvittaessa erillisiä hakulomakkeita saa koulusta. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella apulaisrehtorilta.

Lisätietoja: http://blog.edu.turku.fi/puolala/hakeminen/kieliluokat-1-9/

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi
Venäjä

Suomalais-venäläiselle luokalle otetaan uusia oppilaita, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja. Koulu järjestää tiedotustilaisuuden tammikuussa.
Lisätietoja koulun nettisivuilta: http://blog.edu.turku.fi/puolala/hakeminen/kieliluokat-1-9/
sekä www.kieliluokat.fi

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi
Venäjä