Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista opetusta, jota Turussa järjestetään musiikki- ja tanssioppilaitoksissa, kuvataide- ja käsityökouluissa, teatteri- ja sanataidekouluissa.

Opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetus perustuu valtakunnallisiin, opetushallituksen laatimiin taidealakohtaisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetushallitus on vahvistanut opetussuunnitelman perusteet laajan ja yleisen oppimäärän mukaiseen koulutukseen.

Kohderyhmä: 
Palveluluokittelu: