Vammaispalvelujen ja tukitoimien hakeminen

Vammaispalvelujen tukitoimia tai palvelua koskeva hakemus laitetaan vireille kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää terveyskeskuslääkärin lausunto sekä tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä.Sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja sopivat ensimmäisellä kerralla joko toimisto- tai kotikäynnin, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan tarve laatimalla palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan kirjataan ne palvelut, joihin asiakas on oikeutettu.

 

Vastuuorganisaatio: 

Welfare Services, City of Turku
Kohderyhmä: