Vuodeosastohoito kaupunginsairaalassa

Kaupunginsairaalan vuodeosastoilla 22 ja 24-27 toteutetaan akuuttisairaanhoitoa. Potilaan kuntoutumista tukeva työote on mukana kaikessa toiminnassa. Potilaan oman terveydentilansa edistämistä tuetaan antamalla potilaalle mahdollisuus selviytyä itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Toiminnan vajavuutta tarkastellaan voimavaralähtöisesti, jolloin toimintaan kuuluu potilaan ohjaus ja tukeminen.

Hygieniasyistä omien vaatteiden ja petivaatteiden ym. käyttö on osastoilla kielletty eikä osastoilla ole suotavaa säilyttää rahaa tai arvoesineitä. Sairaala ei vastaa kadonneesta omaisuudesta ja sen vuoksi toivomme omaisten vievän ylimääräiset rahat, arvoesineet ja vaatteet kotiin. Omat tossut tai sisäkengät sekä oma partakone on kuitenkin hyvä ottaa mukaan. Osastoilla ei ole mahdollisuutta omien ruokien kylmäsäilytykseen eikä lämmittämiseen.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Puhelin:

Puhelin 02 266 0352

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Osasto 22, sydänpotilaiden hoito

turkulaiset, lääkärin lähetteellä

Erityisalueena on sydänpotilaiden hoito. Sydänvalvontahuoneessa voidaan hoitaa ja valvoa tehokkaasti potilaiden keskeisimpiä elintoimintoja; kuten sydämen rytmiä, verenpainetta, elimistön hapensaantia ja eritystoimintaa. Lisäksi osastolla tehdään sähköisiä rytminsiirtoja, joihin potilaat tulevat ennalta sovitusti.

Puhelin:

Puhelin 02 266 2022

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Osasto 24

turkulaiset, lääkärin lähetteellä

Puhelin:

Puhelin 02 266 2024

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Puhelin:

Puhelin 02 266 2026

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Osasto 27

turkulaiset, lääkärin lähetteellä

Puhelin:

Puhelin 02 266 2027

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala