Daniela Tunturi työskentelee varhaiskasvatuksenopettajana uudessa Daghem Port Arthur päiväkodissa. Työskentely lasten kanssa on antoisaa ja monipuolista.

Ikä: 52
Asuu: Omakotitalossa Paraisilla
Kotoisin: Syntynyt ja kasvanut Ahvenanmaalla, kouluttautunut Turussa
Perhe: Mies ja kolme lasta
Koulutus: Lastenhoitaja ja sosionomi 
Vapaa-aika: Viettää aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa, liikunta, puutarhan hoito sekä sisustaminen
Motto: Älä kuuntele ajatuksella, että aiot vastata, vaan ajatuksella, että haluat ymmärtää

Uusi päiväkoti Daghem Port Arthur avautui elokuussa ja korvasi Skolgatans daghem päiväkodin. Päiväkodissa on yhteensä kuusi ryhmää sekä yksi vuororyhmä ja suurimmassa osassa ryhmiä on kaksi opettajaa ja yksi lastenhoitaja. Tunturi työskentelee pienryhmässä nimeltä ”Styrbord”. Hänen työtehtävänsä ovat monipuoliset.

– Työtehtäviini sisältyy muun muassa pedagoginen dokumentointi ja pedagogisen toiminnan vastaaminen siten, että se vastaa lakia, opetusohjelmaa ja lapsen omaa henkilökohtaista suunnitelmaa. Ennen kaikkea pikkulapsipedagogiikka koskee sitä, mikä on parasta ja oikeudenmukaista lapselle, Tunturi kertoo.

Tunturi on aina haaveillut työskentelevänsä hoiva-alalla. Aikaisemmin hän on ollut mukana rakentamassa erilaisia yksiköitä, kuten asumis- ja päivätoiminnan Villa Käldingen Nauvoon ja ryhmäperhepäiväkodin Paraisiin. Tunturi on iloinen siitä, että hän saa olla myös mukana rakentamassa ja luomassa uusia perinteitä uuteen päiväkotiin. Hän kertoo, että erityisesti suomenruotsalainen kulttuuri tulee olemaan päiväkodissa vahvasti läsnä. Esimerkiksi ruotsiviikolla päiväkoti suunnittelee nostavansa suomenruotsalaista kulttuuria esiin erilaisin kulttuuritapahtumin, kuten teatterilla ja musiikilla. Luciapäivänä puolestaan suunnitelmissa on järjestää luciakulkue lasten kanssa.

Työskentely lasten kanssa on hyvin antoisaa ja monipuolista. Jokainen päivä on erilainen.

– Pedagogin on oltava huomaavainen, tarkka ja herkkä. Pedagogit esimerkiksi auttavat lapsia sanoittamaan tunteitaan, mikä on pienille lapsille vielä vaikeaa. Tarkan aikataulun mukaan menemisen sijasta on elettävä hetkessä ja mentävä sen mukaisesti. Lapset ovat hyvin välittömiä ja siksi pedagogeilta vaaditaan näppituntumaa. Lapsilta saa nopeaa palautetta, sillä he äänestävät jaloillaan, naurahtaa Tunturi.

Päiväkodin innovatiivinen ajattelutapa veti puoleensa

Ennen Port Arthuria Tunturi työskenteli 13 vuotta varhaiskasvatuksenopettajana Paraisissa. Hän haki Port Arthuriin, sillä hän halusi uusia haasteita ja kehittyä työssään. Juuri Port Arthur herätti Tunturin mielenkiinnon, sillä päiväkodissa harjoitetaan Reggio Emilia -pedagogiikkaa, mikä vastaa Tunturin omia ajatuksia siitä, miten lapsen tulisi oppia ja kasvaa. Pedagogiikka painottaa lapsen roolia uniikkina yksilönä ja tähtää siihen, että lapsi oppii tutkimisen, tarkkailun ja dialogin kautta turvallisessa ympäristössä.

Tunturi kertoo, että leikin rooli lapsen kehityksessä on äärimmäisen tärkeää ja päivän aikana päiväkodissa keskitytään leikkiin. Leikin kautta lapsi tutkii erilaisia asioita ja kehittää uusia valmiuksia.

– Uusi päiväkoti on todella hieno ja moderni: päiväkodilla on erilaisia leikki- ja oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi laboratorio, jossa lapsi voi tutkia erilaisia asioita. Päiväkodin kantaviin ajatuksiin kuulu se, että lapsille ei tarjota liikaa materiaalia vaan lasten annetaan olla kekseliäitä ja luovia. Kannustamme lapsia olemaan luovia antamalla lasten miettiä ja keksiä erilaisia leikkikaluja ja leikkejä ”rikkaista materiaaleista”, kuten esimerkiksi luonto- ja kierrätysmateriaaleista, Tunturi kuvailee.

Lapset ovat päivän kohokohta

Korona-aika on ollut haastava, mutta positiivisella ajattelutavalla, joustavuudella ja hyvällä johtajuudella päiväkoti on suoriutunut haasteista. Tunturi painottaa, että päiväkodissa erityisesti painotetaan yhteishenkeä ja vahvistetaan lasten ja henkilökunnan vahvuuksia.

Sen sijaan, että mietimme vain omaa ryhmäämme, painotamme päiväkodissa me-henkeä

– Työskentelemme ryhmät ylittävässä toiminnassa. Jokaisella pedagogilla ja lapsella on omat vahvuutensa, joita me vahvistamme ryhmästä riippumatta. Olemme kaikki erilaisia ja siksi on tärkeää luoda mahdollisuuksia esteiden sijaan, hän sanoo.

Tunturin innostuneisuus ja sitoutuneisuus työhönsä välittyy vahvasti hänen kertoessaan työstään. Kun häneltä kysyy, mitä hän toivoo tulevaisuudessa, hiljenee hän hetkeksi ja vastaa:

– Unelmani on täällä ja nyt; että saan olla mukana rakentamassa lapsille hienoa tulevaisuutta ja lopettaa jokainen työpäivä sillä ajatuksella, että olen todella antanut lapsille jotain päivän aikana. Lapset ovat päivän kohokohta ja siksi olen täällä.

 

Teksti ja kuva: Iiris Yli-Junnila

Lyhyempi versio artikkelista on julkaistu Turkupostissa 4/2021