Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Toiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu.

Aamutoiminta klo 7.30–10.00

  • 40 € / kk
  • Elokuu on -50 %.

Iltapäivätoiminta klo 11–15

  • 92 € / kk
  • Elokuu on -50 %.

Iltapäivätoiminta klo 11–17

  • 110 € / kk
  • Elokuu on -50 %.

Asiakasmaksun huojennus tai vapautus

Huoltajalla on mahdollisuus hakea asiakasmaksusta huojennusta tai vapautusta: Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksun harkinnanvarainen alennus-/ vapautushakemus (pdf). Hakemuslomake palautetaan tuloliitteineen osoitteeseen:

Turun kaupunki, Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta PL 355, 20101 Turku

Päätös asiakasmaksun alentamisesta 25 prosentilla tai perimättä jättämisestä on mahdollista tehdä sen kuukauden alusta alkaen, kun hakemus liitteineen on saapunut Turun kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaspalveluun. Takautuvasti maksuvapautuksia tai -huojennuksia ei myönnetä. Päätös lähetetään asiakkaan suostumuksella sähköpostitse tai kirjeenä.