Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on 1.8.2018 alkaen 110 euroa kuukaudessa, kun toiminta-aika on klo 11:00 – 17:00. Jos toiminta-aika on klo 11:00–15:00, maksu on 92 euroa kuukaudessa.
Asiakasmaksu sisältää ohjatun toiminnan, materiaalit, välipalan sekä vakuutuksen.

  • Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan.
  • Elokuusta peritään puolet kuukausimaksusta.
Niissä toimipaikoissa, joissa järjestetään aamutoimintaa, asiakasmaksu on 1.8.2018 jälkeen kaikkina toimintakuukausina 40 euroa kuukaudessa.
Aamutoiminnassa ei ole tarjolla aamupalaa.

Huoltajalla on mahdollisuus hakea asiakasmaksusta huojennusta tai vapautusta, lisätietoja kohdassa olevalla lomakkeella.
Hakemuslomake palautetaan liitteineen osoitteeseen Turun kaupunki, Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta PL 355, 20101 Turku.
Päätös asiakasmaksun alentamisesta 25 prosentilla tai perimättä jättämisestä on mahdollista tehdä sen kuukauden alusta alkaen, kun hakemus liitteineen on saapunut Turun kaupungin sivistystoimialalle. Takautuvasti maksuvapautuksia tai -huojennuksia ei myönnetä.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille.
Ilmoittautuminen syksyn aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu Wilman kautta.
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa koordinoi Turun kaupungin sivistystoimiala.