6Aika/kaupunkikoordinaatio 2017-2021

6Aika-strategia tukee Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun) kestävää kaupunkikehitystä innovaatiotoiminnan yhteistyötä syventämällä ja laajentamalla. 6Aika-strategialla vastataan haasteisiin, joita kaupungistuminen tuo. Haluamme kehittää kaupunkeja entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin. 6Aika-strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-koordinaatiohankkeen tarkoituksena on vuosina 2017-2020 tukea kaupungin toimialoja ja muita toimijoita kaupungille tärkeiden kehittämistarpeiden tunnistamisessa, pilottihankkeiden hakuprosesseis-sa ja rahoituksen saamisessa. Koordinaatiotyötä tehdään yhteistyössä muiden kuutoskaupunkien ja verkostojen kanssa. Hanke tukee myös käynnissä olevia 6Aika-hankkeita sekä kokoaa, levittää ja soveltaa eri hankkeissa saatuja tuloksia niin paikallisesti, seudullisesti ja kansallisesti. Kansanvälinen yhteistyö 6Aika-toiminnasta ja tulosten levittämisestä kuuluu koordinaatiohankkeen tehtäviin.

Hankkeet ovat 6Ajan moottoreita ja Turussa 6Aika-hankkeilla tehdään näkyväksi kaupungin kärkihank-keita kuten Keskustakehittämistä, Kupittaan Tiedepuistoaluetta ja Smart and Wise Turkua. Tarkoituksena on avata yrityksille mahdollisuuksia kokeilla tuotteiden ja palveluiden toimivuutta.”

Lisätietoja: www.6aika.fi

6Aika/kaupunkikoordinaatio 2017-2021

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Projektikumppanit: 

Asiakas tai asukas
Asiakas
Oppilaitokset
TKI-toimijat
Yhdistykset ja yhteisöt
Yhditykset ja järjestöt
Yksityinen sektori
Alueen yritykset
Budjetti: 
453 808 €
Projekti alkoi: 
06/2017
Projekti päättyy: 
07/2021
Vastuuhenkilö: 
Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen
Projektin yhteystiedot: 
anna-mari.sopenlehto-jokinen@turku.fi
Organisaatio: 
JT/Elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen

Rahoittajat

http://6aika.fi/wp-content/uploads/2018/08/6aika-eu_eakr-vipuv-ul-banner-1000.pn…