Avoimet ammatilliset opinnot

AAVA - Avoin väylä ammattiin -projektissa kehitettiin vuosina 2015 - 2018 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu.

Palvelu tarjoaa kenelle tahansa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

Avoimet ammatilliset opinnot -projektin tavoitteena on selvittää, mitä palvelun valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää. Projektin aikana palvelua testataan ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun
- käyttöönoton testaaminen ja laajentaminen
- kehittäminen siten, että yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien opintokokonaisuuksien suorittaminen on mahdollista
- käyttöönottoa tukevien toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittäminen sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi
- vaikuttavuuden ja laajan valtakunnallisen käyttöönoton edellytysten arviointi
- valtakunnallinen markkinointi ja levittäminen

Projektin tuloksena
- saadaan tietoa palvelun laajan käyttöönoton edellytyksistä ja sitä tukevista toimintatavoista
- palvelun tuottajaverkosto laajenee ja palvelukonsepti kehittyy pilottiorganisaatioilta ja kohderyhmältä saatavan palautteen pohjalta
- nuorilla ja aikuisilla eri puolilla Suomea on entistä paremmat mahdollisuudet hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista joustavasti avoimia opintoja suorittamalla ja siirtyä sujuvasti omalla opintopolullaan eteenpäin
- oppilaitoksilla on käytössään monipuolisemmat keinot tukea tutkinnon suorittajien henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista käytännössä

Projekti toteutetaan verkostohankkeena, jossa Turun kaupungin lisäksi ovat mukana Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto ja Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia. Projektin rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Tutustu palveluun:
www.aavo.fi

Avoimet ammatilliset opinnot

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Budjetti: 
187 230 €
Projekti alkoi: 
04/2018
Projekti päättyy: 
12/2020
Vastuuhenkilö: 
Annina Laaksonen
Projektin yhteystiedot: 
annina.laaksonen@turku.fi
Organisaatio: 
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (Kapa)

Rahoittajat

http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2017/03/rahoittajat_esrelyvipuvoi…