BaltCityPrevention

Elintapasairauksien lisääntyminen edellyttää hallintorajat ylittäviä yhteisiä toimenpiteitä. BaltCityPrevention eli Baltic citeis tackle lifestyle related diseases - Development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic sea region - projekti lähestyy tätä problematiikkaa myös eHealth-työkalujen näkökulmasta pohtiessaan sairaruksien ehkäisemistä erityiseti nuorten näkökulmasta.

Projektissa on 14 kumppania ja sen toiminta-aika on 1.10.2017-30.9.2020.

Hyödyt ja tavoitteet:

1. Vahvistaa terveysviranomaisten osaamista tunnistaa aikaisempaa paremmin eri kohderyhmien tarpeet ja odotukset terveyden edistämisessä.
2. Soveltaa osallistavia ja käyttäjälähtöisiä teknologisia toimintatapoja terveysinterventioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
3. Mallintaa uudenlainen terveysinterventiomalli ja testata sitä.
4. Kannustaa terveysviranomaisten ja eHealth-alan yritysten välistä yhteistyötä.

Toimenpiteet ja tuotokset:

Projektiverkosto on kehittänyt toimintamallin, joka löytyy osoitteesta www.betterprevention.eu. Malli on vielä kehittämisvaiheessaan.
Projektikumppanit ovat testanneet erilaisia eHelath-työkaluja ja järjestäneet pienipuotoisia hackaton-tapahtumia.

BaltCityPrevention

Turun strateginen ohjelma: 
Terve ja hyvinvoiva turkulainen
Projektikumppanit: 

Yksityinen sektori
Yritykset
Budjetti: 
155 211 €
Projekti päättyy: 
09/2020
Vastuuhenkilö: 
Risto Tolonen
Projektin yhteystiedot: 
risto.tolonen@turku.fi
Organisaatio: 
Järjestämisen palvelut/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen