Byråbo 20, ent. Toimistoverkkosuunnitelma

Byråbo 20 -projekti tähtää Turun kaupungin toimistoverkon kehittämiseen. Tavoitteena on keskittää kaupungin hallintoa lähemmäs toisiaan ja tiivistää nykyistä toimipisteverkkoa. Perinteisen tilahankkeen rinnalla panostetaan työympäristön kehittämiseen laajempana kokonaisuutena, jossa fyysisten työskentelytilojen ohessa kehitetään myös organisaation virtuaalista ja sosiaalista työympäristöä. Tätä kehitystä tukemaan on laadittu työskentely- ja toimitilakonsepti, jonka pohjalta jatkossa kaupungin toimistotiloja suunnitellaan. Tavoitteena on siirtyä monitilatoimistomalliin, jossa tapa käyttää tiloja on erilainen, kuin perinteisessä huonetoimistossa.

Työympäristökehittämisellä tavoitellaan seuraavia asioita:
- Henkilöstön viihtymisen ja työnantajan imagon parantaminen
- Uudenlaisten työtapojen edistäminen
- Kustannussäästöjen aikaansaaminen

Toimistoverkon kehittämiseen liittyvä tilatarveselvitys käsittää toimintojen keskittämisen noin yhdeksästä kohteesta yhteen tai kahteen kohteeseen. Henkilömäärässä mitattuna hanke koskee noin 1000 toimistossa työskentelevää hallinnon henkilöä ja asiantuntijaa. Tarkoituksena on keskittää toiminnot joko uusiin tai peruskorjattuihin tiloihin keskustan alueella. Päätös toimistoratkaisun sijoituksesta on tarkoitus tehdä syksyllä 2019 ja tämän jälkeen käynnistää yksityiskohtaisempi hankesuunnitteluprosessi.

Byråbo 20, ent. Toimistoverkkosuunnitelma

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Budjetti: 
25 000 €
Projekti alkoi: 
06/2016
Projekti päättyy: 
03/2024
Vastuuhenkilö: 
Minna Juselius
Projektin yhteystiedot: 
minna.juselius@turku.fi
Organisaatio: 
YP/Tilapalvelut