Digiä, liikettä ja ilmiöitä

Tavoitteena on uudenlaisten innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on pedagogista toimintaa tukevien ratkaisujen kehittäminen valmiiden/vanhempien päiväkotien oppimisympäristöjen uudistamiseksi.

Erityisinä painopisteinä on liikunnallisuuden ja toiminnallisen oppimisen lisääminen. Matematiikan ja luonnontieteellisten taitojen ja innostuksen herättämiseen pyritään itse tekemällä. Leikin ja toiminnallisuuden kautta tuodaan esiin ilmiöitä ja matemaattisia taitoja. Lisäksi hyödynnetään esim. digitaalisia apuvälineitä. Huomiota kiinnitetään myös tilojen monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen.

Yhteistyötä tehdään STEAM Turku –hankkeen kanssa.

Digiä, liikettä ja ilmiöitä

Turun strateginen ohjelma: 
Terve ja hyvinvoiva turkulainen
Budjetti: 
153 800 €
Projekti alkoi: 
06/2018
Projekti päättyy: 
12/2020
Vastuuhenkilö: 
Riikka Vuorinen
Projektin yhteystiedot: 
riikka.vuorinen@turku.fi
Organisaatio: 
Sivistystoimiala

Rahoittajat