DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituksesta tontinluovutukseen

Turussa kaavoitusprosessia on kehitetty ja digitalisoitu viime vuosina. Koko maankäytön prosessia kaavoituksesta tontinluovutukseen tulee sujuvoittaa uudella, yhtenäisellä toimintatavalla.

Kaikki tieto maankäytön hankkeesta ja sen etenemisestä tulee olla ajantasaista ja saatavilla yhdestä paikasta. Se hyödyttää niin johtamista, asiantuntijoita, kuntalaisia, päättäjiä ja muita tietoja tuottavia ja tarvitsevia konsultteja sekä asiantuntijaryhmiä.

Maankäytön prosessit uudistetaan, sujuvoitetaan ja tehostetaan karsimalla turhat ja päällekkäiset työvaiheet kyseenalaistamalla nykyiset toimintatavat. Pelkästä dokumenttien ja asiakirjan hallinnasta mennään toiminnan ohjaukseen ja prosessien hallintaan. Tarjotaan kuntalaisille ajantasaista paikkatietoa käynnissä olevista ja tulevista infra-rakennusprojekteista.

Maankäytön prosesseihin liittyvät dokumentit, raportit ja seurannat saadaan suoraan järjestelmästä, jolla luodaan pohja tehokkaalle tietojohtamiselle. Raportointi pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. Konsulttien, urakoitsijoiden ja muiden erityisasiantuntijoiden on mahdollista toimia samassa tuotanto-ympäristössä.

DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituksesta tontinluovutukseen

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Projektikumppanit: 

Asiakas tai asukas
Maanomistajat, Asukkaat (nykyiset ja tulevat)
Yksityinen sektori
Urakoitsijat, Konsultit, Yritykset
Muu projektikumppani
Media
Konserniyhteisö
Konserniyhtiöt
Budjetti: 
348 915 €
Projekti alkoi: 
10/2017
Projekti päättyy: 
10/2021
Vastuuhenkilö: 
Petteri Arola
Projektin yhteystiedot: 
petteri.arola@turku.fi
Organisaatio: 
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus (Kypa)