DiPaKe 2018-2019

Digitaaliset palvelut 2018-2019 -hankkeessa kehitetään Turun kaupungin palveluja kansallisten määritysten mukaisesti mahdollisimman paljon muualla tehtyjä ratkaisuja hyödyntäen.

Suomi.fi-viestit ja -maksut ovat julkishallinnolle määriteltyjä välineitä kuntalaisten ja viranomaisten väliseen vuorovaikutukseen palvelutietovarannon rinnalla. Vuosien 2018-2019 aikana suomi.fi-palvelut tulevat kiinteäksi osaksi kaupungin palveluja esimerkiksi palvelujen verkkomaksamiseen tai viranomaisilta tulevien viestien vastaanottoon.

Lisäksi Turun kaupunki pyrkii hyödyntämään avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Ensimmäisinä on rakenteilla Helsingin kaupungin luomat pääkaupunkiseudun palvelukartta, Kerro kantasi -palvelu sekä Open City app -mobiilisovellus, joista tehdään Turun kaupungille omat versiot.

Turku on vahvasti mukana kansallisten digipalvelujen laatukriteerien ja -linjausten määrittelyssä. Oma kokonaisuutensa on lisäksi verkko-, digi- ja mobiilipalvelujen saavutettavuuden kehittäminen.

Lisää Digitaalisten palvelujen kehittämisestä blogissa:
http://www.turku.fi/digipalvelut-blogi

DiPaKe 2018-2019

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Projektikumppanit: 

Julkinen sektori
Toimialat
Projekti alkoi: 
01/2018
Projekti päättyy: 
12/2019
Vastuuhenkilö: 
Päivi Saalasto
Projektin yhteystiedot: 
paivi.saalasto@turku.fi
Organisaatio: 
YP/Asiakaspalvelu