Healthy Boost

Ihmisten elintapoihin liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden haasteet ovat kasvavia ja niihin vastaaminen edellyttää yhä monitahoisempia lähestymistapoja. Haasteiden taustalla on sosiaalisesti, fyysisesti, kaupallisesti, teknologisesti ja ympäristön kannalta monimutkaistuva maailma. Viranomaisten perinteinen lähestymistapa on varsin fragmentoitunut ja resurssien ei voi odottaa kasvavan. On toimittava uudella tavalla.

Healthy Boost (eli Urban labs for better health to all in Baltic sea region - boosting cross-sectoral cooperration for health and wellbeing in the cities) -projektin tavoitteena on luoda kaupunkeihin hallintorajat ylittävän yhteistyön malli, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Projektissa on mukana neljätoista kumppania seitsemässä eri Itämeren maassa. Projekti vie eteenpäin integroitua hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kannustamalla innovatiivisuuteen ja yhteistyöhön kunnissa ja vahvistaa kuntalaisten osallisuutta.

Projektin tuotos on yhteiskehittämismalli kunnille ja sen pohjalta nousevat politiikkasuositukset viranomaisille. Malli perustuu kuntien asiantuntijoiden tekemään itsearviointiin. Hankkeessa mukana olevat partnerit toteuttavat oman pilotin, jossa mallia testataan ja kehitetään. Turun pilotti keskittyy hyvinvointiviestinnän uudistamiseen. Turussa projektin tuotoksena tavoitellaan entistä parempaa yhteistyötä kaupungin, yritysten ja järjestöjen kesken hyvinvointia tukevien toimintojen saavutettavuuden ja hyödyllisyyden osalta. Lisäksi tarjotaan kuntalaisille aikaisempaa suurempiaa roolia heidän omaa hyvinvointiaan tukevien toimintojen toteuttamisessa.

Projektin tuotoksena on vuoden 2021 loppuun mennessä syntyneet "Politiikkasuositukset monialaisesta kaupunkipolitiikasta Itämeren alueella": https://www.healthyboost.eu/sites/hboost/files/publications/healthyboost... sekä

konkreettiset verkossa toimivat työkalut kaupunkien poikkihallinnollista yhteistyötä edistämään (https://www.healthyboost.eu/materials) :

1) Itsearviointityökalu poikkihallinnollisen yhteistyön tilanteen arvioimiseksi
2) Terveyttä ja hyvinvointia edistävän monialaisen yhteistyön malli
3) Koulutusmateriaali kaupungeille monialaisesta yhteistyöstä

Healthy Boost

Turun strateginen ohjelma: 
Terve ja hyvinvoiva turkulainen
Projektikumppanit: 

Yksityinen sektori
Yritykset
Asiakas tai asukas
Kaupunkilaiset
Yhdistykset ja yhteisöt
Järjestöt
Budjetti: 
448 575 €
Projekti alkoi: 
02/2019
Projekti päättyy: 
04/2022
Vastuuhenkilö: 
Minna Lainio-Peltola
Projektin yhteystiedot: 
minna.lainio-peltola@turku.fi
Organisaatio: 
Järjestämisen palvelut/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Rahoittajat

https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/_processed_/6/8/csm_IBSR_logo_EUflag_10…