Healthy Boost

Ihmisten elintapoihin liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden haasteet ovat kasvavia ja niihin vastaaminen edellyttää yhä monitahoisempia lähestymistapoja. Haasteiden taustalla on sosiaalisesti, fyysisesti, kaupallisesti, teknologisesti ja ympäristön kannalta monimutkaistuva maailma. Viranomaisten perinteinen lähestymistapa on varsin fragmentoitunut ja resurssien ei voi odottaa kasvavan. On toimittava uudella tavalla.

Projektissa on neljätoista kumppania seitsemässä eri Itämeren maassa.

Healthy Boost eli Urbab labs for better health to all in Baltic sea region - boosting cross-sectoral cooperration for health and wellbeing in the cities-projektin tavoitteena on luoda kaupunkeihin hallintorajat ylittävän yhteistyön malli, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Projekti vie eteenpäin integroitua hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kannustamalla innovatiivisuutta ja yhteistyötä kunnissa ja vahvistaa kuntalaisten osallisuutta.

Projektin tuotos on yhteiskehittämismalli kunnille ja sen pohjalta nousevat politiikkasuositukset viranomaisille. Malli perustuu kuntien asiantuntijoiden tekemään itsearviointiin. Hankkeessa mukana olevat kahdeksan kaupunkia kuudessa eri maassa toteuttavat oman pilotin, jossa mallia testataan ja kehitetään. Turun pilotti keskittyy hyvinvointiviestinnän uudistamiseen. Turussa tuotoksena on entistä parempi yhteistyö kaupungin, yritysten ja järjestöjen kesken hyvinvointia tukevien toimitojen saavutettavuuden ja hyödyllisyyden osalta sekä tarjota kuntalaisille aikaisempaa suurempi rooli heidän omaa hyvinvointiaan tukevien toimintojen toteuttamisessa.

Healthy Boost

Turun strateginen ohjelma: 
Terve ja hyvinvoiva turkulainen
Projektikumppanit: 

Yksityinen sektori
Yritykset
Asiakas tai asukas
Kaupunkilaiset
Yhdistykset ja yhteisöt
Järjestöt
Budjetti: 
448 575 €
Projekti alkoi: 
02/2019
Projekti päättyy: 
12/2021
Vastuuhenkilö: 
Minna Lainio-Peltola
Projektin yhteystiedot: 
minna.lainio-peltola@turku.fi
Organisaatio: 
Järjestämisen palvelut/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Rahoittajat

https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/_processed_/6/8/csm_IBSR_logo_EUflag_10…