HEAT

HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hankkeen tuo yhteen eri kuntasektoreita sekä kuntalaisia ja yhdistyksiä mukaan yhdyskuntasuunnitteluun pohtimaan entistä parempia pyöräily- ja jalankulkuolosuhteita. Hankeaika on huhtikuu 2018 – maaliskuu 2021.

Pyrkimyksenä on kaupunkitilan yhteinen kehittäminen ja pyöräilijämäärän kasvattaminen kunnissa. Hankkeessa kootaan eri näkemyksiä uusien, tehokkaampien keinojen esiinkaivamiseksi. Kolmivuotisen hankkeen aikana kokeillaan erilaisia menetelmiä asukkaiden ja muiden kuntasektorin toimijoiden osallistamiseksi. Tavoite on, että vuorovaikutteisen suunnittelun myötä kuntalaiset sitoutuvat paremmin uusiin ratkaisuihin. Eri kuntasektoreiden yhteiskehittämisellä puolestaan halutaan lisätä sosiaalisten, terveydellisten sekä ympäristöllisten näkökohtien huomioimista yhdyskuntasuunnittelussa.

Pääpartneri HEAT – hankkeessa on Turun kaupunki. Muut partnerit ovat Turun ammattikorkeakoulu, Jurmalan kaupunki, Tartun kaupunki, Cyckelfrämjandet sekä Institute of Baltic Studies. Hanke on saanut rahoitusta Central Baltic Interreg -ohjelmasta.

Lisätietoja projektista: https://www.heatproject.eu/

HEAT

Turun strateginen ohjelma: 
Terve ja hyvinvoiva turkulainen
Projekti päättyy: 
03/2021
Vastuuhenkilö: 
Risto Tolonen
Projektin yhteystiedot: 
risto.tolonen@turku.fi
Organisaatio: 
Konsernihallinto

Rahoittajat