HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen

Projektin taustalla on tarve tukea yhteisöllisyyttä ammatillisissa oppilaitoksissa tilanteessa, jossa nuorten ja aikuisten koulutukset yhdistyvät ja käyttöön otetaan opiskelijoiden entistä henkilökohtaisemmat opintopolut. Projektissa kehitetään erilaisia toimintamalleja, joilla tuetaan toisaalta opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista ja lisätään heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä toisaalta vahvistetaan yhteisöllistä toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

Projektissa panostetaan henkisen hyvinvoinnin lisäksi fyysisen hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseen kehittämällä malleja opiskelijoiden ja henkilöstön liikunnallisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on kehittää erilaisia malleja, jotka vastaavat sekä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin että heidän mahdollisuuksiinsa. Toimenpiteet on suunniteltu ja ne toteutetaan yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän kanssa.

Projektin tuloksena ammatillisten oppilaitosten viihtyisyys ja yhteisöllisyys lisääntyvät ja niissä opiskelevien ja työskentelevien halu osallistua yhteisten asioiden kehittämiseen kasvaa.

Opetushallituksen rahoittama projekti toteutetaan Turun ammatti-instituutin lisäksi viidessä ammatillisessa oppilaitoksessa Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen

Turun strateginen ohjelma: 
Osaava ja oppiva turkulainen
Projektikumppanit: 

Asiakas tai asukas
Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, Ammatillisen koulutuksen henkilöstö
Budjetti: 
133 785 €
Projekti alkoi: 
12/2017
Projekti päättyy: 
12/2020
Vastuuhenkilö: 
Mika Salonen
Projektin yhteystiedot: 
mika.salonen@turku.fi
Organisaatio: 
Sivistystoimiala

Rahoittajat