HUPMOBILE (Satama-alueen kehittäminen)

Turun satamaan suunnitellaan varustamojen yhteisterminaalia. Yhteisterminaali avaa uusia mahdollisuuksia satama-alueen ja sen läheisten alueiden kehittämiselle sekä liikennejärjestelyille. Samanaikaisesti on käynnissä Linnakaupungin asuinpainotteisen alueen rakentuminen kohti satamaa sekä satamalta vapautuvan alueen (Linnanniemi) suunnittelun aloittaminen. HUPMOBILE (Holistic Urban and Peri-urban Mobi-lity) -projektissa tavoitteena on kokonaisvaltaisella lähestymistavalla kehittää kestävän liikkumisen ratkaisuja yhdessä Tallinnan, Hampurin ja Riian kaupunkien, ITL Digital Labin, Aalto yliopiston, Kungliga tekniska högskolanin sekä Itämeren kaupunkien Kestävien kaupunkien komission kanssa.

Työssä laaditaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa liikkumistarpeisiin ja –tavoitteisiin perustuva kokonaisvaltainen suunnitelma Turun satama-alueen liikennejärjestelyistä.

Development of the port area

New opportunities for development of the port area are open. Two Shipowners (Tallink Silja Oy and Vi-king Line Abp), the Port of Turku and the City of Turku have signed a letter of intent to develop the harbor area. There will be a common terminal for both shipowners. It enables the development of transport and different land use in adjacent areas like Linnakaupunki and Linnanniemi.

The goal of the HUPMOBILE (Holistic Urban and Peri-Urban Mobility) -project is a holistic approach to promote sustainable mobility with other partners (the City of Tallinn, Hamburg and Riga, ITL Digital Lab, Aalto University, KTH Royal Institute of Technology and UBC Sustainable Cities Commission). There will be a joint port area master and mobility plan for Linnakaupunki and Turku port area on how to integrate the development of these two areas, improve accessibility, promote use of sustainable modes and in-crease the attractiveness of the area.

HUPMOBILE (Satama-alueen kehittäminen)

Budjetti: 
447 000 €
Projekti alkoi: 
01/2019
Projekti päättyy: 
12/2021
Vastuuhenkilö: 
Juha Jokela
Projektin yhteystiedot: 
juha.jokela@turku.fi

Rahoittajat