Irtaimiston kierrätysprosessin kehittäminen

Tavarat kiertoon -järjestelmä on kierrätysjärjestelmä, joka mahdollistaa kaupungin irtaimiston tehokkaan kierron toimipisteiden välillä. Järjestelmän kehitys aloitettiin vuonna 2015 ja sitä on kehitetty projektimuotoisesti vuoteen 2018 asti. Nyt järjestelmää ollaan tuomassa kiinteäksi osaksi Turun kaupungin toimintoja. Vuoden 2019–2020 aikana Tavarat kiertoon -järjestelmää jatkokehitetään yhteiskehittämismallin avulla, jolloin kehitystoimintaan pääsevät mukaan myös muut järjestelmästä kiinnostuneet kaupungit ja kunnat.

Järjestelmän avulla pyritään edistämään Turun kaupungin strategista tavoitetta ulottaa resurssiviisaus kaikkeen toimintaan. Kalustekierrätys vastaa kiertotalouden haasteeseen mahdollistamalla kaupungin sisäisen materiaalikierron, lisäämällä saatavilla olevan materiaalin näkyvyyttä yli toimialarajojen, parantamalla päätöksentekoa sekä vähentämällä turhia ulkoisia ostoja. Irtaimiston kierron lisäksi järjestelmään on mahdollista tuoda myös muita tuotteita ja materiaaleja, ja näin lisätä materiaalin hyötykäyttöä. Lisäksi kierrätysjärjestelmän toimintojen hoito, kuten tuotteiden lisäys ja varaston ylläpito, tuo mielekkäitä työtehtäviä kuntouttavaan työtoimintaan.

Kehittämisprojektin tuotoksena on luotu Turun kaupungille käyttöön järjestelmä joka sisältää internetsivuston ja mobiiliapplikaation. Sivustolle on koottu kaikki käytettävissä oleva irtaimisto nähtäväksi ja tilattavaksi. Mobiiliapplikaatiolla yksiköiden ylimääräisen irtaimiston saadaan lisättyä sivustolle. Sivusto toimii kuin mikä tahansa verkkokauppa, eli tarpeellisen tuotteen osuessa kohdalle sen voi tilata suoraan omaan yksikköön. Tilauksen yhteydessä tuotteelle tilataan myös kuljetus. Kaikki järjestelmässä olevat tuotteet ovat Turun kaupungin yksiköille ilmaisia, mutta kuljetuksesta peritään erillinen kulukorvaus.

Tavarat kiertoon -sivusto on tarkoitettu ainoastaan kaupungin sisäiseen käyttöön, eikä sivustolle pääse kaupungin ulkopuolisesta verkosta. Tuotteiden selailu ja hakutoiminnot ovat avoimia kaikille kaupungin työntekijöille. Tilaus- ja lisäysominaisuudet on rajattu hankintaoikeudet omaaville henkilöille ja näitä toimintoja varten tulee rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. Kierrätysjärjestelmä on pyritty rakentamaan niin, että lopputuloksena saadaan testattu, monistettava toimintamalli ja konsepti, joka on jatkossa myös muiden tahojen hyödynnettävissä. Järjestelmä on avoimella lähdekoodilla tehty ja siten monistettavissa mihin tahansa organisaatioon.

Irtaimiston kierrätysprosessin kehittäminen

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Budjetti: 
35 500 €
Vastuuhenkilö: 
Anna Lilja
Projektin yhteystiedot: 
anna.lilja@ubc.net
Organisaatio: 
Konsernihallinto