Keskitetty asiakaspalvelu

Turun kaupungin asiakaspalvelua kehitetään entistä tehokkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Osana tätä Turku valmistelee ydinkeskustaan keskitettyä asiakaspalvelupistettä, josta saa laajasti kaupungin ja muiden toimijoiden, ensivaiheessa Kelan palveluita ja niihin ohjausta.

Keskitettyyn asiakaspalveluun sijoittuvat Turun kaupungin palveluista muun muassa Fölin palvelutoimiston palvelut, pysäköintiin liittyvät palvelut, ikäihmisten palveluohjaus, matkailuneuvonta ja maahanmuuttajien omakielinen neuvonta Infotori. Kelalta asiakaspalvelupisteeseen siirtyy Kelan Läntisen asiakaspalveluyksikön Turun toimipisteen asiakaspalvelu. Tärkeää on asiakkaiden opastaminen digitaalisessa asioinnissa erilaisissa kaupungin ja Kelan palveluissa.

Ennakkoarvion mukaan tilassa käy päivittäin 1 200 - 2 000 asiakasta. Asiakasmäärän suuri kausittainen vaihtelu johtuu erityisesti matkailuneuvonnan ja Fölin asiakaspalvelusta. KOP-kolmion tiloissa voidaan järjestää viihtyisä ja väljä odotustila suurille asiakasmäärille. Uusi keskitetty asiakaspalvelu on tarkoitus avata keväällä 2020.

Keskitetyn asiakaspalvelun toiminnan käynnistyessä kaupunki luopuu Poijun (Humalistonkatu 7) ja Fölin asiakaspalvelutilojen (Aurakatu 5) tiloista.

Kaupunki kehittää jatkuvasti digitaalista asiointia ja monikanavaista asiakaspalvelua, mutta edelleen on tärkeää myös tavata asiakkaita kasvokkain. Muiden asiakaspalvelukanavien kehittämisen myötä jää enemmän aikaa asiakkaille, jotka eivät käytä digitaalisista asiointia.

Keskitetyn asiakaspalvelun tavoitteena on helpottaa asiakkaan asiointia kaupungin kanssa asiointikanavasta riippumatta. Tämän mahdollistavat
- osaavat asiakaspalvelijat
- monikanavaisen asiakaspalvelun laadukas organisointi
- palvelupisteen sijainti ydinkeskustassa ja
- virastoaikaa pidemmät palveluajat.

Keskitetyn asiakaspalvelun etenemisestä kerrotaan Palveluksessanne!-blogissa www.turku.fi/blogit/palveluksessanne

Keskitetty asiakaspalvelu

Turun strateginen ohjelma: 
Terve ja hyvinvoiva turkulainen
Projektikumppanit: 

Julkinen sektori
Kela
Yksityinen sektori
Teleoperaattori, Asiakasohjauksen kehittäjät
Asiakas tai asukas
Kuntalaiset, asiakkaat
Budjetti: 
945 500 €
Projekti alkoi: 
12/2018
Projekti päättyy: 
12/2020
Vastuuhenkilö: 
Sari Kinnunen
Projektin yhteystiedot: 
sari.kinnunen@turku.fi
Organisaatio: 
YP/Asiakaspalvelu