Konsernitasoinen resurssivarausten kehittäminen

Tämän hetken toimintatavat kaupungissa resurssien varaamiseen on todella kirjavat eikä kokonaistilannetta eri resurssien käytöstä ole saatavilla. Resursseilla tarkoitetaan palveluita kuten esim. liikutasalivuoro, kokoustila, polkupyörän vuokraus, lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotto. Tämän vuoksi projektissa luodaan toimintamalli, jolla saadaan mahdollisimman yhtenäiset varausprosessit koko kaupunkiin. Toimintamallilla helpotetaan varausten tekemistä siten, että riippumatta varattavasta palvelusta, on varausprosessi aina asiakkaalle samanlainen. Projektin tavoitteena on myös mm. tilojen ja muiden resurssien käytön tehostaminen, käyttöastetietojen kerääminen ja hyödyntäminen, saavutettavuuden parantaminen ja käyttöön liittyvien kustannusten alentaminen kaupungin varauskäytäntöjä yhtenäistämällä.

Projektin tulokset näkyvät asiakkaille siten, että varausprosessi on samanlainen varattavasta palvelusta huolimatta ja se tehdään yhdellä ja samalla palvelualustalla varaamo.turku.fi. Varauksen yhteydessä asiakas pystyy tunnistautumaan palveluun, tekemään varauksen ja maksamaan sen.

Yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita projekti tulee hyödyttämään siinä, että jatkossa myös ne voivat tarjota omia vastaavia palveluitaan tai vaihtoehtoisesti tukipalveluitaan osana asiakkaalle tarjottavia palveluita.

Projektissa luotavaa toimintamallia ja Varaamo -palvelualustaa kokeillaan ensimmäisenä kaupungin pääkirjaston tilojen varaamiseen. Käyttöönotto oli marraskuussa 2019.

Digitaalisten palveluiden lisääntyessä Turun kaupunki on päättänyt ottaa digitaalisten palveluiden käyttäjien tunnistamiseen Tunnistamo-palvelun. Tunnistamo-palvelu mahdollistaa erilaiset tunnistautumisvaihtoehdot kaupungin sähköisissä palveluissa ja toimii tunnistautuneen kuntalaisen tietojen välittäjänä.

Tunnistamo-palvelun käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa tun-nistautumisvaihtoehdot kuntalaisten tunnistamiseen ovat VRK:n kansallinen Suomi.fi-tunnistus ja Vaski-kirjastojen kirjastokorttikirjautuminen sekä näiden lisäksi Turun AD-ratkaisu työntekijöiden identifiointiin.

Tunnistamo-palvelu otettiin ensimmäisenä käyttöön Varaamo- ja Kerro Kantasi -palvelussa marraskuussa 2019.

Konsernitasoinen resurssivarausten kehittäminen

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Projektikumppanit: 

Yksityinen sektori
Yritykset
Yhdistykset ja yhteisöt
Kolmas sektori
Budjetti: 
542 371 €
Projekti alkoi: 
08/2016
Projekti päättyy: 
12/2021
Vastuuhenkilö: 
Marjo Marjamäki
Projektin yhteystiedot: 
marjo.marjamaki@turku.fi
Organisaatio: 
JT/Kärkihankkeet