KTO / The Connected Urban Community (5G merkitys kaupunkikehitykselle)

Tutkimusprojekti on jakautunut kahteen osioon, joista ensimmäinen koskee autonomisten liikennevälineiden etäohjausta ja toinen (hyvinvointi)palveluita. Ensimmäinen osio valmistuu keväällä 2021, toinen myöhemmin koronan siirrettyä aineistonkeruuta.

Turun kaupunkitutkimusohjelman projekti

KTO / The Connected Urban Community (5G merkitys kaupunkikehitykselle)

Projekti alkoi: 
01/2019
Projekti päättyy: 
12/2020
Vastuuhenkilö: 
Jussi Vira
Projektin yhteystiedot: 
jussi.vira@turku.fi
Organisaatio: 
JT/Elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen