KTO / Miksi Turkuun? Kaupunkiasumisen houkuttelevuus asukkaan näkökulmasta

Tutkimuksessa haetaan uutta tietoa asumisen tarjonnasta ja mahdollisuuksista sekä asukkaiden toiveista ja arvostuksista Turussa. Se jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa analysoidaan Turun seudun asuntotarjontaa ja asuinympäristötyyppejä. Toisessa osassa tutkitaan, mitä asukkaat asumiseltaan ja asuinympäristöiltään haluavat. Asumisen arvostuksista haetaan tarkastelemalla osallistujien aiempaa asumishistoriaa suhteessa nykyisiin asumistoiveisiin sekä hyödyntämällä asuntojen yhteissuunnittelua. Kolmannessa osassa esitetään tulosten perusteella suosituksia vetovoimaisten asunto- ja asuinympäristöjen kehittämiseen. Kokonaisuutena hanke auttaa kehittämään Turun seudun asumisvaihtoehtoja entistä houkuttelevammiksi ja erilaisia asukkaita palveleviksi Turun kaupunkistrategian mukaisella tavalla.

https://sites.utu.fi/miksi-turkuun/

Turun kaupunkitutkimusohjelman hanke

KTO / Miksi Turkuun? Kaupunkiasumisen houkuttelevuus asukkaan näkökulmasta

Budjetti: 
150 000 €
Projekti alkoi: 
01/2019
Projekti päättyy: 
12/2020
Vastuuhenkilö: 
Petri Liski
Projektin yhteystiedot: 
petri.liski@turku.fi
Organisaatio: 
JT/Elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen