KTO / Tie meren yli - Kulttuurinen vuorovaikutus yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640-1828

Hankkeessa tutkitaan Turkua yhtenä Ruotsin valtakunnan ydinalueiden keskeisistä yliopisto- ja hallintokaupungeista yliopiston perustamisesta vuonna 1640 yliopiston siirtämiseen Helsinkiin 1828. Tavoitteena on tuoda uutta tutkimustietoa Turun yliopistokaupungin merkityksestä Ruotsin valtakunnassa ja kaupungin oman älymystön piirissä. Lisäksi selvitettään, miten Turun inhimillinen ja kulttuurinen vuorovaikutus toisen yliopistokaupungin, Uppsalan, kanssa näkyi turkulaisten arjessa. Näihin kysymyksiin vastataan analysoimalla Turun akatemian ylioppilaiden, opettajien ja alumnien kontakteja, verkostoja ja älyllistä vuorovaikutusta Turussa, Turun seudulla sekä Turun ja Uppsalan välillä, samoin kuin tarkastelemalla ihmisten liikkuvuuden ja vuorovaikutuksen synnyttämiä pääomavirtoja ja aineellisen kulttuurin ilmenemismuotoja. Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoitusosuudella toteutetaan laajemmasta hankkeesta Turun historiaa koskevaa osuutta.

https://sites.utu.fi/tie-meren-yli/

Hankkeelle on annettu yksi vuosi jatkoaikaa, koska korona teki mm. hankkeen kannalta oleellisista arkistovierailuista mahdottomia.

Turun kaupunkitutkimusohjelman hanke

KTO / Tie meren yli - Kulttuurinen vuorovaikutus yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640-1828

Projekti alkoi: 
01/2019
Projekti päättyy: 
12/2021
Vastuuhenkilö: 
Maarit Talamo-Kemiläinen
Projektin yhteystiedot: 
maarit.talamo-kemilainen@turku.fi
Organisaatio: 
JT/Elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen