Kuntalaisten energiakäänne

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Mukaan ilmastotyöhön tarvitaan kaupunkikonsernin lisäksi kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt. Kunnianhimoista ilmastotavoitettamme vastaamaan käynnistimme kevättalvella 2018 Kuntalaisten energiakäänteen.

Hiilineutraali Turku on yhteinen tavoite, ja mukaan ilmastotyöhön kannustetaan seudun kaikkia toimijoita. Kuntalaisten energiakäänne on mukana vauhdittamassa tätä työtä ja luomassa uusia osallistumiskeinoja turkulaiseen ilmastotyöhön. Käynnistämme uusia yhteistyömuotoja yritysten ja yhteisöjen kanssa ja kannustamme kuntalaisia tekemään oman energiakäänteensä.

Kuntalaisten energiakäänteessä etsimme turkulaisille uusia, kannustavia keinoja energiainvestointien vauhdittamiseksi. Tavoitteena on parantaa turkulaisten mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttöönottoon ja energiaremontteihin. Teemme yhteistyötä mm. Bastu-yrityskehittämön kanssa yhdistämällä energiaratkaisujen tarjoajia niitä tarvitseviin kohteisiin. Tätä varten syksyllä 2018 käynnistettiin Energiakäänne-ratkaisufoorumit.

Ilmastonmuutoksen hillintäkeinot ovat tiedossa, mutta ratkaisut tulisi ottaa käyttöön nykyistä nopeammin. Kuntalaisten energiainvestointeja vauhdittamaan kannustamme muun muassa pankkeja kehittämään vihreiden rahoitusmallien palveluja. Teemme myös kaupungin rakennusvalvonnan kanssa uusia avauksia esimerkiksi aurinkoenergian neuvonnan ja luvituksen helpottamiseksi. Yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa valmistelemme esimerkiksi palvelupolun aurinkoenergian lupaprosessia selkeyttämään.

Keräämme tietoa ja nostamme näkyville Turun kaupungin konserniyhtiöissä toteutettavia energiapilotteja. Näin kannustamme seudun eri toimijoita uusiutuvan energian käyttöönottoon. Esimerkiksi asumis- ja kiinteistöpuolen konserniyhtiöt panostavat aktiivisesti energiatehokkuustoimiin ja lisäävät uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöissään. Tehdyistä ja käynnissä olevista energiapiloteista viestitäänkin jatkossa yhä aktiivisemmin, jotta muutkin tietävät, millaisin keinoin hiilineutraalia kaupunkia tehdään. Kuntalaisten energiakäänteessä kootaan tietoja turkulaisten toimijoiden energiapiloteista. Tätä työtä jatketaan yritysten ja yhteisöjen kanssa osana seudullista ilmastoyhteistyötä.

Kuntalaisten energiakäänne toteutetaan yhteistyössä Sitran, konserniyhtiöiden ja Turun yliopiston kanssa. Hanketta rahoittavat Sitra ja Turun kaupunki.

Kuntalaisten energiakäänne

Turun strateginen ohjelma: 
Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Projektikumppanit: 

Rahoittaja
Sitra
Budjetti: 
60 000 €
Projekti alkoi: 
03/2018
Projekti päättyy: 
02/2019
Vastuuhenkilö: 
Tiina Vikman
Projektin yhteystiedot: 
tiina.vikman@turku.fi
Organisaatio: 
Konsernihallinto