Lukion työelämäkumppanit

Työelämän yhä nopeammat rakenteelliset ja sisällölliset muutokset asettavat entistä suuremmat vaatimukset lukiossa opetettaville tiedoille ja taidoille, ja lukiolaisten on löydettävä nykyistä nopeammin paikkansa jatko-opinnoista ja työmarkkinoilta. Projektilla vastataan myös Turun seudun elinkeinoelämän tarpeisiin saada osaavaa työvoimaa, vahvistaa työmarkkinoille siirtyvien matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja lisätä kiinnostusta teknologia-alan opiskelua kohtaan.

Projektin toimenpiteillä lukio-opiskelijat ja heidän opettajansa saavat enemmän tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista, työelämän muutoksista ja eri ammattien osaamisvaatimuksista. Tavoitteena on lisätä lukiolaisten valmiuksia tehdä tulevaisuutta koskevia ratkaisuja ja nopeuttaa lukio-opintonsa päättäneiden siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään.

Projektissa etsitään lukioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset, joiden kanssa kehitetään ja kokeillaan uusia tapoja tehdä konkreettista työelämäyhteistyötä osana lukio-opintoja. Lukioiden ja työelämän uutta yhteistyötä voivat olla mm. yrityksessä toteutettavat lukiokurssit tai yhteisprojektit sekä lukio-opiskelijoiden ja -opettajien työelämään tutustumispäivät. Projektin aikana kehitetään ja kokeillaan myös lukiokursseja, jotka toteutetaan korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten kanssa yhdessä.

Projektissa kehitetään lukion ”työelämäagentti”-malli, jossa työelämäyhteistyöstä kiinnostuneet opettajat luovat suhteita yrityksiin, kartoittavat yhteistyömahdollisuudet sekä kehittävät ja kokeilevat uusia yhteistyötapoja käytännössä. Yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa toteutettavien uudenlaisten lukiokurssien ideoimiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen osallistuvat myös lukio-opiskelijat.

Projektin tuloksena Turun lukioihin syntyy uusia työelämäkumppanuuksia sekä uudenlaisia yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa järjestettäviä kursseja. Kuvaukset syntyneistä yhteistyömalleista kootaan Turun lukiokoulutuksen työelämä- ja korkeakouluyhteistyön toimenpideohjelmaan.

Projektissa ovat Turun lukiokoulutuksen lisäksi mukana Porin ja Vaasan lukiot, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja:
www.koulutustakuu.fi/lukion-tyoelamakumppanit/

Lukion työelämäkumppanit

Turun strateginen ohjelma: 
Osaava ja oppiva turkulainen
Budjetti: 
261 020 €
Projekti alkoi: 
10/2018
Projekti päättyy: 
07/2021
Vastuuhenkilö: 
Jaana Kilpinen
Projektin yhteystiedot: 
jaana.kilpinen@turku.fi
Organisaatio: 
Sivistystoimiala

Rahoittajat

http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2017/03/rahoittajat_esrelyvipuvoi…