Lukiouudistuksen valmistelu ja toimeenpano Turun lukiokoulutuksessa

Hallitus päätti 2017 lukiokoulutuksen uudistamisesta, minkä tavoitteena on lisätä lukion vetovoimaa, vahvistaa lukiokoulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä jatkokoulutukseen. Lukiouudistus-projektin taustalla ovat elokuun 2019 alussa voimaantuleva uusi lukiolaki sekä vuoden 2021 syksyllä käyttöönotettava uusi lukion opetussuunnitelma.

Projekti tukee turkulaisten lukioiden opettajakuntia ottamaan käyttöön lukiolain ja uuden opetussuunnitelman vaatimat muutokset toimintakulttuurissa, uudistamaan pedagogiikkaa ja kehittämään oppimisympäristöjä. Lisäksi vahvistetaan laissa määrättyjä laadunvarmistamismenetelmiä.

Projekti tuottaa yhdessä lukioiden kanssa lukiolain vaatimat muutokset toimintakulttuuriin. Uuden lukion opetussuunnitelman kuntakohtainen versio tehdään yhteistyössä Turun lukioiden opettajakuntien kesken. Lukiot tekevät sen jälkeen omat täydennyksensä kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Lukiouudistuksen valmistelu ja toimeenpano Turun lukiokoulutuksessa

Turun strateginen ohjelma: 
Osaava ja oppiva turkulainen
Budjetti: 
294 000 €
Projekti alkoi: 
04/2019
Projekti päättyy: 
12/2021
Vastuuhenkilö: 
Päivi Pekanheimo
Projektin yhteystiedot: 
paivi.pekanheimo@turku.fi
Organisaatio: 
Sivistystoimiala

Rahoittajat