Lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen edistäminen Turun suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa

Lukutaidon ja lukuharrastuneisuuden taso on viime vuosien aikana ollut laskusuunnassa. Digitaalisuus, videopelit, videot ja erilaiset suoratoistopalvelut ovat vieneet aiemmin lukemiselle, kirjallisuudelle ja lukuharrastukselle kuuluvaa aikaa. Lasten ja nuorten heikolla lukutaidon tasolla on kauaskantoiset yhteiskunnalliset vaikutukset.

Projektin tavoitteena on lasten lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen vahvistaminen, edistäminen ja kehittäminen. Projektin toimilla pyritään myös vahvistamaan ja vakiinnuttamaan päiväkotien, esikoulujen ja koulujen sekä vanhempien ja kulttuurialojen toimijoiden välistä yhteistyötä lukutaitoon ja lukemiseen liittyen. Projektin tavoitteena on myös tukea lapsia, vanhempia, kasvatus- ja opetushenkilökuntaa sekä kulttuurialojen toimijoita lukemiseen liittyvien sisältöjen löytämisessä ja käytössä. Pitkän aikavälin tavoitteena on myös edistää yhdenvertaisuutta ja vähentää lukutaidon kehittymisen ja lukuharrastuksen omaksumisen eriaikaisuudesta johtuvia eroja.

Projektin aikana toteutetaan erilaisia lukemiseen kannustavia tapahtumia, toimintaa ja toimintamalleja sekä järjestetään täydennyskoulutusta kasvatus- ja opetushenkilökunnalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa projektia.

Lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen edistäminen Turun suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa

Turun strateginen ohjelma: 
Osaava ja oppiva turkulainen
Budjetti: 
135 555 €
Projekti alkoi: 
02/2020
Projekti päättyy: 
07/2022
Vastuuhenkilö: 
Henrik Hurme
Projektin yhteystiedot: 
henrik.hurme@turku.fi
Organisaatio: 
Sivistystoimiala