Lukutuki kirjastossa

Aikuisista noin joka kymmenes kokee lukemisen vaikeaksi. Yleisillä kirjastoilla on heidän tukemiseensa lakisääteinen velvoite: kirjastolaissa on annettu yleisille kirjastoille tavoitteeksi edistää lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä edistää mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Lukutuki kirjastossa -projektin avulla etsitään uusia tapoja turkulaisten aikuisten monilukutaidon vahvistamiseen, oppimiseen ja opiskelutaitoihin. Projektin tavoitteena on myös vahvistaa paikallisten yhdistysten ja Turun kaupunginkirjaston yhteistyötä. Yhdistysten kanssa yhteistyössä vahvistetaan kaupunkilaisten lukutaitoa ja lukemisen iloa, samalla kun lisätään tietoutta erilaisista lukemisen ja oppimisen tavoista.

Aikuisten lukemisen tukemiseksi kirjastossa järjestetään tapahtumia, kehitetään lukemiseen kannustava mobiilisovellus yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa, hankitaan lukemisen ja oppimisen apuvälineitä kirjastosta lainattavaksi ja annetaan henkilökohtaista neuvontaa kirjaston tiloissa.

Projektin yhteistyökumppaneita ovat Varsinais-Suomen Dysleksia ry, Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry sekä Saavutettavuuskirjasto Celia. Aluehallintovirastolta on saatu projektin toteuttamiseen erityisavustus yleisten kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseksi.

Lukutuki kirjastossa

Turun strateginen ohjelma: 
Terve ja hyvinvoiva turkulainen
Projekti alkoi: 
02/2023
Projekti päättyy: 
12/2023
Vastuuhenkilö: 
Kukka Olsoni
Projektin yhteystiedot: 
kukka.olsoni@turku.fi
Organisaatio: 
Vapaa-aikatoimiala