Smart and Wise Turku

Smart and Wise Turku on kaupungin kärkihanke, jossa yhdistyvät strateginen tavoite seudullisesta hiilineutraaliudesta vuonna 2040 ja Smart City -konsepti. Saavutetuilla tuloksilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia, kaupungin kilpailukykyä ja oman toiminnan tuottavuutta.

Keskeisenä mahdollistajana toimii digitalisaatio ja sen synnyttämä data. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen tuottamisen ja kaupungin oman toiminnan tuottavuuden parantamisen (Smart City).

Luomalla kaupunkilaisille ja yrityksille edellytykset hyödyntää dataa kaupunki mahdollistaa hyvinvointia tukevan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun (Wise City).

Kaupungin strategisena tavoitteena on edetä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta vuonna 2029. Smart and Wise Turku -hankkeen luomien uusien toimintamallien avulla tavoitteen saavuttaminen helpottuu.

Hankkeessa on kuusi painopistealuetta, jotka ovat hiilineutraalius ja resurssiviisaus, palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut, turvallisuus, kaupunkisuunnittelu, liikenne ja liikkuminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

https://www.turku.fi/smartandwise

Smart and Wise Turku

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Projektikumppanit: 

Oppilaitokset
Turun Yliopisto
Julkinen sektori
Kaupungin toimialat
Budjetti: 
813 878 €
Projekti alkoi: 
05/2018
Projekti päättyy: 
12/2021
Vastuuhenkilö: 
Rami Savila
Projektin yhteystiedot: 
rami.savila@turku.fi
Organisaatio: 
JT/Kärkihankkeet