Smart and Wise Turku/Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta

Turussa voidaan tarjota parhaita mahdollisia palveluita, kun asiakkaiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut tunnetaan. Ihmiset ovat tottuneet tilaamaan, ostamaan ja saamaan palvelua itselleen räätälöitynä, itselleen sopivina aikoina ja sopivissa paikoissa. Yksi tykkää käydä lähikaupassa, toinen tilaa tarvitsemansa ostokset vaikka Madridista. Tämän mahdollistaa sähköisten eli digitaalisten ratkaisujen kehittyminen ja edullistuminen.

Myös Turun kaupungin tulee muokata palveluitaan asiakkaille sopiviksi. Palveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti vaatii asiakkaiden eli turkulaisten, Turussa matkustavien ja esimerkiksi Turussa toimivien yritysten tuntemista nykyistä paremmin. Samoin tarjolla olevista palveluista tulee kerätä tietoa ja kehittää palvelutarjontaa asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Palvelutietoihin tulee kattaa kuntien, kuntayhtymien, valtion, yritysten ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut.

Turku ei kehitä palveluitaan tyhjiössä. Tätä kokonaisuutta on valmisteltu aiemmin yhdessä Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken ja työ linkittyy kiinteästi sote- ja maakuntamuutosvalmisteluun sekä muun muassa valtiovarainministeriön AuroraAI-valmisteluun.

Tavoitteena on, että asukkaiden tyytyväisyys ja hyvinvointi kasvavat. Muutoksen tarkoituksena on pystyä tarjoamaan asiakkaille heidän tarvitsemansa palvelut nykyistä paremmin kohdistettuina ja kehittää palveluita asiakastarpeeseen ja –palautteeseen perustuen.

Tässä kokonaisuudessa:
• Tuetaan kaupungin kulttuurin muutosta kohti asiakaskeskeisyyttä.
• Kehitetään kokonaisvaltainen asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan toimintamalli.
• Otetaan käyttöön asiakaslähtöinen ja segmenttikohtainen toimintamalli yksi asiakasryhmä tai elämäntapahtuma kerrallaan.
• Ohjataan palveluja asiakastietoon perustuen. Uutta toimintatapaa suunnitellaan, kokeillaan ja toimeenpannaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.
• Kokonaisuutta toteutetaan projekteittain.

Smart and Wise Turku/Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Budjetti: 
1 720 542 €
Projekti alkoi: 
09/2017
Projekti päättyy: 
12/2021
Vastuuhenkilö: 
Päivi Penkkala
Projektin yhteystiedot: 
paivi.penkkala@turku.fi
Organisaatio: 
JT/Kärkihankkeet