Smart and Wise Turku/Hiilineutraalius ja resurssiviisaus

Turun kaupunginvaltuuston hyväksymä (11.6.2018) ilmastosuunnitelma asettaa kaupungin tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2029. Sen saavuttamiseksi Turun alueen kasvihuonepäästöjä vähennetään vuoteen 2029 menneessä vähintään 80 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Tavoite saavutetaan kaupunkikonsernin omin toimin sekä tukemalla ja sitouttamalla yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita ilmastokestäviin ratkaisuihin. Ilmastomuutoksen torjunnan lisäksi tavoitteena on varautua ja sopeutua tuleviin muutoksiin.

Hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuonna 2029 eteenpäin kaupungin tavoitteena on olla ilmastopositiivinen. Eli alue sitoo enemmän hiiltä ilmakehästä kuin tuottaa sitä.

Kasvihuonekaasujen vähentämisen lisäksi kaupungin elinvoiman ja kasvun tulee rakentua ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle perustalle. Toteutamme päästöttömyyteen, jätteettömyyteen ja kestävään luonnonvarojen käyttöön liittyvät resurssiviisauden periaatteet vuoteen 2040 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Turku tekee yhteistyötä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa

Lisätietoa www.turku.fi/hiilineutraaliturku

Smart and Wise Turku/Hiilineutraalius ja resurssiviisaus

Turun strateginen ohjelma: 
Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Budjetti: 
747 227 €
Projekti alkoi: 
05/2018
Projekti päättyy: 
12/2021
Vastuuhenkilö: 
Risto Veivo
Projektin yhteystiedot: 
risto.veivo@turku.fi
Organisaatio: 
JT/Kärkihankkeet