Smart and Wise Turku/Turvallisuus

Turvallisuus-painopistealueella kehitetään turvallisuuden tilannekuva sekä data-analytiikan ja kyberturvallisuuden menetelmiä kaupunkilaisten turvallisuudentunteen parantamiseksi.

Turvallisuuden tilannekuva tarjoaa kaupungin johdolle ja sidosryhmille näkymän kaupungin turvallisuustilanteeseen. Kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa turvallisuusasioihin palautekanavan kautta. Data-analytiikan menetelmien avulla on mahdollista tehdä turvallisuuden kannalta merkityksellisiä havaintoja, joihin voidaan reagoida ennaltaehkäisevästi.

Erityisen huomion kohteena on yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisen infrastruktuurin suojaaminen kyberrikollisuudelta.

https://www.turku.fi/smartandwise

Smart and Wise Turku/Turvallisuus

Projektikumppanit: 

Julkinen sektori
Turvallisuuden viranomaiset
Oppilaitokset
Turun yliopisto (FFRC)
Yhdistykset ja yhteisöt
Järjestöt (RIKU, SPR ym)
Rahoittaja
Rikoksentorjuntaneuvosto (OM)
Budjetti: 
494 583 €
Projekti alkoi: 
05/2018
Projekti päättyy: 
12/2021
Vastuuhenkilö: 
Jani Voutilainen
Projektin yhteystiedot: 
jani.voutilainen@turku.fi
Organisaatio: 
JT/Kärkihankkeet