Tapahtuma-, harrastus- ja koulutuskokonaisuuden kehittäminen

Hankkeen tavoitteena oli parantaa tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan laatua panostamalla valtakunnallisesti semanttisesti yhtenevään sisältöön ja teknologisesti yhteentoimiviin ratkaisuihin, datan automaattiseen liikkumiseen toimivien rajapintaratkaisujen avulla, ja sisältöjen näyttämiseen siellä mistä asiakas niitä aidosti etsii.

Hankekuntayhteistyötä tehtiin Kaarinan, Naantalin, Pieksämäen, Raision ja Tampereen kanssa. Hankkeen vastuutahona ja raportoijana toimi Turun kaupunki.

Hanke saavutti asetetut tavoitteet erinomaisesti, ja tuotti runsaasti selvityksiä, esimerkkitoteutuksia ja laadukasta dataa edistäviä luokittelumalleja sekä avointa lähdekoodia kuntasektorin ja minkä tahansa organisaation hyödynnettäväksi.

Hanke tuotti kaikkien kuntien hyödynnettäväksi avoimen tapahtuma-, harrastus- ja koulutustietokannan, siihen liittyvät avoimet rajapinnat, sisällönsyötön käyttöliittymän sekä kokonaisuuteen sopivat kalenteri- ja listausnäkymät, joilla avointa tietoa on helppo näyttää asiakkaalle. Näkymät toteutettiin alustariippumattomasti, jolloin ne voidaan upottaa eri toimijoiden verkkosivuille alustasta riippumatta.

Hankkeen toinen merkittävä ponnistus oli yhtenäisen ja laadukkaan datan edistäminen. Hanke tuotti tapahtuma-, harrastus- ja koulutustietojen luokittelumallin. Luokittelumallissa käytetään luokituksen ja ontologian yhdistelmää, jossa sisällön karkeampi kuvailu tehdään luokituksen avulla ja tarkempi kuvailu ontologiasta poimittavilla asiasanoilla. Malli on jaettu avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi Digi- ja väestötietoviraston Yhteentoimivuusalustalla.

Hanke tarjoaa sekä sisällön että teknisen toteutuksen vapaasti hyödynnettäväksi. Kuntien lisäksi kokonaisuus on tarjolla tapahtumanjärjestäjille, yrityskentän edustajille, harrastustoimijoille, liikuntaseuroille ja vapaan sivistystyön oppilaitoksille.

Kaikki hankkeen tuotokset löytyvät osoitteesta: https://www.turku.fi/digibag

Tapahtuma-, harrastus- ja koulutuskokonaisuuden kehittäminen

Turun strateginen ohjelma: 
Aktiivinen turkulainen
Budjetti: 
483 584 €
Projekti alkoi: 
05/2020
Projekti päättyy: 
04/2022
Vastuuhenkilö: 
Mira Koivumäki-Lindholm
Projektin yhteystiedot: 
mira.koivumaki-lindholm@turku.fi
Organisaatio: 
YP/Kehittäminen/Digipalvelut