Tapahtuma-, harrastus- ja koulutuskokonaisuuden kehittäminen

Vuosi 2020 tuo mukanaan tiedonhallintalain, jonka tarkoituksena on säädellä ja yhdenmukaistaa tiedonhallintaa digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Lain tavoitteena on edistää julkishallinnon tietojen ja tietovarantojen digiturvallisuutta, yhteen toimivuutta, tiedon jakamista ja hyödyntämistä.

EU-tasolla on havahduttu siihen, miten merkittävä este yhteen toimivuuden puute on digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kehitykselle. Nykytilanteessa kuntasektorilla Suomessa kipuillaan erilaisten kalenteritoteutusten ja rajapintaratkaisujen maailmassa.

Hyödyt ja tavoitteet:

Tavoitteita ovat hyvinvoiva asukas, vetovoimainen kaupunki ja kiehtova matkailukohde. Näistä lähtökohdista hankkeessa on tarkoituksena suunnitella kokonaisvaltaisesti palveleva ratkaisu.

Hyötyä saadaan, kun asukas aktivoituu esimerkiksi liikuntaharrastuksen tai kulttuurikokemuksen pariin. Helpon ja saavutettavan käyttöliittymän ansiosta käyttäjä palaa sivustolle yhä uudelleen. Laadukkaat tekstisisällöt takaavat selkeän ja yhtenäisen käyttäjäkokemuksen. Kehittämällä datan laatua ja rajapintoja on mahdollista tarjota yhtenevää tietoa erilaisissa asiakasta palvelevissa käyttöliittymissä.

Asukkaan kannalta eri sidosryhmien osallistuminen hanketyöhön on tärkeää. Alueen yritykset, järjestöt, seurat sekä muut alueelliset toimijat pidetäänkin tiiviisti mukana työn eri vaiheissa.

Toimenpiteet ja tuotokset:

Tavoitteena on kokonaisvaltainen tapahtumienhallinnan kehittäminen, jossa tietojen syöttäminen on nopeaa ja helppoa, tiedot liikkuvat sujuvasti eri tietokannoissa ja paikkatieto sisältää niin kaupungin omat kuin muidenkin tahojen tuottaman datan.

Tietojen löydettävyyden kannalta tarvitaan selkeät luokitukset ja kohderyhmät, jotta saadaan semanttisesti yhteen toimivaa dataa. Tiedon yhtenäistäminen vaatii standardointia ja panostusta avainsanoihin, kategorioihin ja ontologioihin.

Tavoitteena on uusi, toimiva käyttöliittymä, jonka kautta tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdata olisi saatavilla tiedonhallintalain mukaisesti. Toteutuksessa tavoitellaan aidosti käyttäjää palvelevaa ratkaisua.

Turku tuottaa hankkeen yhdessä Pieksämäen, Raision, Naantalin ja Kaarinan kanssa. Lisäksi hankkeen seurantajäsenenä on Tampere.

Tapahtuma-, harrastus- ja koulutuskokonaisuuden kehittäminen

Turun strateginen ohjelma: 
Aktiivinen turkulainen
Budjetti: 
483 584 €
Projekti alkoi: 
05/2020
Projekti päättyy: 
03/2022
Vastuuhenkilö: 
Mira Koivumäki-Lindholm
Projektin yhteystiedot: 
mira.koivumaki-lindholm@turku.fi
Organisaatio: 
YP/Kehittäminen/Digipalvelut