Tarvelähtöinen palveluviestintä uuden sukupolven julkaisualustalla

Hankkeessa haluttiin lisätä kuntien ymmärrystä siitä, miten verkkosivustoja voitaisiin suunnitella ja kehittää siten, että säästettäisiin resursseja ja luotaisiin aidosti käyttäjälähtöisiä ja saavutettavia ratkaisuja.

Hankkeen tavoitteena oli tukea PTV:n tietomallin ja tiedon rakenteisuuden hyödyntämistä sekä tarjota hyviä esimerkkejä palvelutietojen esittämiseksi verkkosivuilla rakentamalla intuitiivisia, tarvelähtöisiä palvelupolkuja. Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa valtakunnallisesti hyödyttävä koulutuspaketti palveludatan hyödyntämiseksi ja tarvelähtöisen palveluviestinnän toteuttamiseksi.

Hankekuntayhteistyötä tehtiin Akaan, Jyväskylän, Kaarinan, Porin, Tampereen, Vantaan ja Varkauden kanssa. Hankkeen vastuutahona ja raportoijana toimi Turun kaupunki.

Hanke saavutti asetetut tavoitteet erinomaisesti, ja tuotti runsaasti selvityksiä, koulutusmateriaalia, esimerkkitoteutuksia ja avointa lähdekoodia kuntasektorin hyödynnettäväksi.

Huolellinen palvelumuotoiluprosessi tuotti kokonaiskäsityksen siitä, miten palvelutietoja kannattaisi näyttää kunnan verkkopalvelupoluissa. Palvelumuotoilun käsin kosketeltavana tuotoksena syntyi kaksi klikattavaa prototyyppiä. Prototyypeissä esiteltiin esimerkkejä mielikuvituskunta ”Palpolan” palveluista ja niiden avulla muodostui malliesimerkki palvelupoluista.

Hanke toteutti myös palvelupolkujen teknisen toteutuksen Drupal 9 -sisällönhallintajärjestelmään sekä PTV-OUT-integraation Drupal 9:ään.

Hankkeessa kehitettiin lisäksi kaikille kunnille yleiskäyttöinen keskitetty hakuratkaisu, joka on minkä tahansa kuntaorganisaation käyttöönotettavissa ja mahdollistaa eri julkaisualustoilla tuotettujen verkkosisältöjen tuomisen saman haun piiriin joustavasti ja teknologiariippumattomasti.

Kaikki hankkeen tuotokset löytyvät osoitteesta: https://www.turku.fi/digibag

Tarvelähtöinen palveluviestintä uuden sukupolven julkaisualustalla

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Projekti alkoi: 
05/2020
Projekti päättyy: 
04/2022
Vastuuhenkilö: 
Mira Koivumäki-Lindholm
Projektin yhteystiedot: 
mira.koivumaki-lindholm@turku.fi
Organisaatio: 
Järjestämisen palvelut/digitaaliset palvelut ja järjestämisen kehittäminen