Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -projektin tavoitteena on tuoda markkinoille aiempaa parempia ja laadukkaampia oppimisen ja opetuksen ratkaisuja. Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja niihin tarjottavat tuotteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä käyttäjien kanssa. Turun päiväkodit, koulut, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus osallistuvat kaikki uudenlaisen yritysyhteistyön kehittämiseen.

Yritysten kanssa tehtävä kehittämistyö toteutetaan osana opetusta. Se tukee lasten ja nuorten tulevaisuuden työelämätaitoja ja antaa uudenlaisen näkökulman yrittäjyyskasvatukseen. Lapset, oppilaat ja opiskelijat pääsevät näkemään miten tuotteisiin ja palveluihin ehdotettavat muutokset ja korjaukset toteutetaan ja omilla mielipiteillä ja ideoilla on vaikutusta lopputulokseen.

Perusopetus ja varhaiskasvatus osallistuvat yritysten tuotekehitykseen mm. luokkahuoneita ja opetustiloja koskevissa ratkaisuissa, digitaalisten oppimisympäristöjen ja sovellusten suunnittelussa sekä oppimisanalytiikan hyödyntämisessä.

Ammatillinen koulutus rakentaa Turun Yli-Maariaan kymmenen omakotitalon korttelia. Älykäs rakentaminen, asuminen ja oppiminen rakennustyömaalla ovat älykkään korttelin päätavoitteet. Rakennustyömaalla kehitetään mm. työturvallisuutta, rakentamisen aikaista dokumentointia, sensoriteknologiaa ja testataan uudenlaisten rakennusmateriaalien ja pinnoitteiden käyttöä oppimisympäristöissä.

Lukiokoulutuksen tavoitteena on kehittää Turun Aurajokirantaa ja Ruissaloa virtuaalisen todellisuuden oppimisympäristönä mm. toimittamalla tutkittua tietoa ja materiaaleja yritysten käyttöön.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Strategialla vastataan haasteisiin, joita kaupungistuminen tuo. Haluamme kehittää kaupunkeja entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin. 6Aika-strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeet ovat 6Ajan moottoreita ja Turussa 6Aika-hankkeilla tehdään näkyväksi kaupungin kärkihankkeita kuten Keskustakehittämistä, Tiedepuistoaluetta ja Smart and Wice Turkua.

Lisää tietoa
www.oppimisenuusiaika.fi
www.6aika.fi

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Turun strateginen ohjelma: 
Osaava ja oppiva turkulainen
Projektikumppanit: 

Oppilaitokset
Turun AMK, Turun yliopisto
Rahoittaja
Uudenmaan liitto, 6Aika
Budjetti: 
858 961 €
Projekti alkoi: 
12/2017
Projekti päättyy: 
11/2020
Vastuuhenkilö: 
Niina Salonen
Projektin yhteystiedot: 
niina.salonen@turku.fi
Organisaatio: 
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (Kapa)

Rahoittajat