Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönotto

Turun museokeskus uusii kokoelmahallintajärjestelmänsä, jossa säilytetään, täydennetään ja haetaan museon kokoelmiin liittyviä tietoja. Museon käytössä olevan kokoelmahallintajärjestelmä WebMusketin ylläpito on lopetettu, joten se on vaihdettava uuteen. Samalla on tarkoitus luopua muista museon kokoelmahallintajärjestelmistä. Kaikki kokoelmatiedot keskitetään yhteen järjestelmään, johon voidaan luetteloida taideteokset, valokuvat, arkistoaineistot, kulttuurihistorialliset esineet sekä luonnontieteelliset kokoelmat. Uudella järjestelmällä on rajapinta valtakunnalliseen Finna-verkkopalveluun.

Järjestelmävaihdoksen tavoitteena on parantaa museon kokoelmatietojen saavutettavuutta ja vapauttaa henkilöstön työaikaa muihin kokoelmahallinnan tehtäviin. Uuteen järjestelmään tulee julkinen käyttöliittymä, jossa niin tutkijat, harrastajat kuin laaja yleisö voivat etsiä tietoja kokoelmista kattavammin kuin valtakunnallisessa Finna-palvelussa.

Lisäksi kokoelmatietokannan käytettävyyttä parannetaan kehittyneemmillä hakutoiminnoilla sekä hakutuloksia parantavilla asiasanoitustoiminnoilla. Myös rajapinnat ulkoisiin palveluihin (kuten Finna ja PAS) turvataan.

Uuden järjestelmän ansiosta suuria alkuperäisiä kuvatiedostoja ei tarvitse säilyttää järjestelmän ulkopuolella, eli E-kuva -järjestelmästä voidaan luopua.
Projektin tuotoksena syntyy keskitetty, tietoturvan vaateet täyttävä ja edullinen palvelinratkaisu. Useimmat Varsinais-Suomen museoista tulevat uuden yhteisen järjestelmän piiriin.

Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönotto

Turun strateginen ohjelma: 
Vaikuttava ja uudistuva Turku
Projektikumppanit: 

Julkinen sektori
Varsinais-Suomen museot
Projekti alkoi: 
04/2017
Projekti päättyy: 
08/2021
Vastuuhenkilö: 
Minna Ijäs
Projektin yhteystiedot: 
minna.ijas@turku.fi
Organisaatio: 
Vapaa-aikatoimiala