Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Turkulaisille tarjotaan hyvinvointipalveluja neljällä eri tavalla:

  1. Kaupungin itse tuottamat palvelut
  2. Ostopalvelut (kaupunki on kilpailuttanut palveluntuottajan)
  3. Palvelusetelillä (kaupunki on hyväksynyt yksityiset palveluntuottajat)
  4. Lupamenettelyn kautta hankittavat palvelut (kaupunki on hyväksynyt yksityiset palveluntuottajat)

Kaupunki tuottaa suuren osan turkulaisten tarvitsemista peruspalveluista itse. Ostopalveluna voidaan hankkia palveluja kilpailutetulta palveluntuottajalta. Kilpailutuksen hoitaa ja palveluntuottajan valitsee kaupunki.

Jos asiakkaalle myönnetään palveluseteli, hän voi hankkia sovitun palvelun kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta. Palvelusetelitoimintaa varten on laadittu ns. sääntökirjat, joissa kerrotaan kaikkien osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Sääntökirjat löytyvät Palveluseteliasiakas–sivulta.

Lupamenettely on uusi palveluiden järjestämistapa ja se voidaan ottaa käyttöön palveluissa, jossa edellytyksenä on esim. ammattipätevyys (kuten jalkojenhoitajan tutkinto). Näissä palveluissa palveluntuottajan valinnan voi tehdä asiakas itse tai yhdessä kaupungin työntekijän kanssa.

Turussa on käytössä sähköinen Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Palveluseteli- ja lupamenettelyn mukaisissa palveluissa sekä joissakin ostopalveluissa on käytössä sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP). PSOP-järjestelmän kautta asiakas saa kunnan myöntämän palvelusetelin tai ostopalvelun. Järjestelmään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiakas voi seurata järjestelmästä mm. palvelun toteutumista tai antaa palautetta palvelusta.

Palveluntuottajaksi haluava yritys tunnistautuu PSOP-järjestelmään Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jonka jälkeen on mahdollista hakeutua palveluntuottajaksi kunnan tarjoamiin palveluihin. Palveluntuottaja kirjaa järjestelmään asiakkaan saaman palvelun ja saa tilityksen hyväksyttyjen tapahtumakirjausten perusteella.