Pyöräpysäköintikokeilut

Pyöräpysäköinnin kokeiluissa testattiin kesällä ja syksyllä 2021 uusia innovatiivisia ratkaisuja pyöräilyn edistämiseksi ja pysäköintiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Kokeilujen tarkoitus oli helpottaa ja edistää pyöräpysäköintiä, tarjota uusia palveluja erilaisille käyttäjille ja samalla kannustaa vähähiiliseen liikkumiseen.

Pysäköintikokeilut tehtiin alan yritysten ratkaisujen pohjalta. Tavoitteena oli luoda kokeilujen avulla pysyviä palveluja kaupunkilaisten käyttöön.

Analysoitua dataa

MarshallAI tarjosi järjestelmän, jolla voitiin reaaliaikaisesti seurata ja analysoida pyöräpysäköintiä. Järjestelmä keräsi dataa pyöräpysäköinnistä kamerakuvan avulla ja analysoi datan konenäköä hyödyntäen. Datasta pystytään analysoimaan pyöräpysäköinnin kestoa, pysäköintialueen käyttöastetta ja esimerkiksi sään vaikutusta pyörien määrään.

Kerätyn tiedon perusteella voidaan kehittää ratkaisuja helpottamaan pyöräilyä kaupungin alueella. Sen avulla pystytään myös havainnoimaan mahdollisia väärinkäytöksiä ja ilkivaltaa, puuttumaan niihin tehokkaammin ja tarjoamaan pyörille turvallisempia pysäköintipaikkoja.

Sähköpyörien akkujen latauskaapit

Turvallinen lataus on elinehto lisääntyvälle sähköpyöräkannalle. Latauspolku on kehittänyt maailman ensimmäisen sähköpolkupyörien akkujen latauskaapin, joka pystyy automaattisesti havaitsemaan palon syttymisen ja sammuttamaan palon itsenäisesti. Latauskaapit toimivat asiakkaan omien latureiden kanssa ja avaus tapahtuu Latauspolun applikaation avulla. Akun latausta pystytään seuraamaan antureiden avulla ja alkava palo pystytään tunnistamaan ja estämään jo ennen liekkivaihetta. Palotilanteen sattuessa kaappi ilmoittaa tilanteesta viranomaisille ja täyttää latauslokerot vedellä.

Kokeilussa Latauspolku tarjosi kolme latauskaappia vilkkaiden pyöräilyreittien varsille. Latauskaapit sijoitettiin Turun pääkirjaston uutistorille, Hansakorttelin Yliopistonkadun puoleisen sisäänkäynnin tuulikaappiin ja linja-autoaseman aulaan. Kokeilun ajan kaapit olivat asiakkaiden käytössä ilmaiseksi.

Turvallinen pyöräpysäköinti linja-autoasemalla

Kaskea toi kokeiluihin turvallisen, suljetun pyöräpysäköintitallin, jonka avaus ja maksu tapahtui lippuautomaatilla. Nykyiset lippuautomaatit ovat moderneja tekniikaltaan ja sisältävät maksujärjestelmät jo valmiiksi, jolloin niiden käyttöä voidaan monipuolistaa esimerkiksi pyöräpysäköinnin tai sähköautojen palveluihin. Tallin hyödyt korostuvat erityisesti pidempiaikaisessa pysäköinnissä ja viikonloppuisin, jolloin pyörät ovat kaikkein alttiimpia ilkivallalle ja varkauksille.

Pyöräpysäköintitalli sijoitettiin kokeilun ajaksi Turun linja-autoaseman pysäköintialueen viereen, kevyen liikenteen väylän reunaan.

Turvallinen pyöräpysäköinti lisäpalveluineen Kupittaalla*

Punta Oy toteutti turvallisen pyöräpysäköinnin mahdollistavan palvelun Kupittaalla, Turun Tiedepuistossa. 24/7 pysäköinti toteutettiin kontissa, jonne rekisteröityneet käyttäjät pääsivät sisälle selainpohjaisesti esimerkiksi oman puhelimensa avulla. Lisäpalveluina oli mahdollista käyttää tavaroiden säilytyslokerikkoa, ladata sähköpyörän akkua tai huoltaa pyörää omatoimisesti huoltosetin avulla. Palvelu oli edullinen (5–7 €/kk tai 1–2 €/pvä) ja se toteutettiin kesäkuusta lokakuulle 2021 välisenä aikana.

Turvallinen pyöräpysäköinti lisäpalveluineen Hansakorttelissa*

CoReorient Oy toteutti pyöräpysäköintikokeilun Hansakorttelin parkkihallissa syystalvella 2021. Palvelu toimi selainpohjaisesti parkkihallin aukioloaikojen puitteissa. Pyörän pysäköintipaikan varaamisen lisäksi palvelu sisälsi välineet pyörän omatoimista huoltoa varten, pyörän pesumahdollisuuden sekä lokerikot omien tavaroiden säilytystä varten. Lisäksi kokeilussa testattiin pyörän seurantatekniikkaa, jonka tarkoituksena on lisätä pyöräparkin turvallisuutta. Palvelu toimi samalla pohjalla yrityksen tekemän kimppakyytikokeilun kanssa. 


Pyöräpysäköintikokeilut olivat osa Keskustan kehittämisen ja Smart and Wise Turun kärkihankkeita sekä *Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta.