Turun kaupunki kutsuu avoimella haulla visuaalisen alan ammattilaisia ja opiskelijoita tekemään teosehdotuksia Turun Logomon sillan viereen sijoitettavan pyörätallin julkisivuihin. Kilpailuaika alkaa 25.11.2022 ja päättyy 10.2.2023.

Ideakilpailua koskevat kysymykset 

Kilpailua ja teoksen toteutusta koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen: oona.uusitalo@turku.fi 5.12-12.12.2022. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan tämän uutisen lopussa 22.12.2022. 

Ladattavat aineistot 

Lisätietoja kilpailusta 

Oona Uusitalo
projektityöntekijä
p. 040 1883716
oona.uusitalo@turku.fi  

Kilpailun sisältö 

Kilpailuun osallistujat voivat ehdottaa pyörätallin kahteen ulkoseinään toteutettavaa teoskokonaisuutta. Pyörätalli sijaitsee Ratapihankadun varrella Logomon sillan koillispuolella. Ehdotuksen toivotaan sisällöllisesti liittyvän sähköpyöräilyyn. Teoksessa saa tuoda esiin myös muuta kaupunkiliikkumista. Teoksen toteutustekniikka on vapaa, mutta lähtökohtaisesti teos tullaan toteuttamaan määräaikaisena julkisena taideteoksena. Teoksen tulisi kestää ulkoilmassa viiden vuoden ajan. Ehdotusta laadittaessa tulee ottaa huomioon, että pyörätalli tullaan siirtämään jossain vaiheessa toiseen sijaintipaikkaan.  

Kaikille vapaaseen käyttöön tarkoitettu pyörätalli toteutetaan metallirankaisena, ja sen kaksi taiteeseen varattua ulkoseinää on päällystetty pontatulla pellillä. Teos voidaan tarvittaessa kiinnittää taustan metallirankaan. Tallin etuseinä on lasinen, ja sen pintaan on asennettu Turun seudun pyöräbrändiä ja USER-Chi -hanketta kuvastavat teippaukset. Tallin katolle asennetaan aurinkopaneeleja keväällä 2023. Tallin sisäpuolelta on mahdollista vetää sähköt taideteosta varten, mutta sähkövetojen kustannus tulee huomioida työn kustannuksiin. Teoksen käyttämän sähkön kustantaa tilaaja kohtuullisissa määrin. Taiteelle varattujen seinäpintojen mitat ovat: sivuseinä 9,8 m x 3,6 m ja takaseinä 6,3 x 3-3,6 m (leveys x korkeus). Pyörätalli tulee olemaan paikallaan korkeintaan viisi vuotta. Pyörätallin piirustukset ja kuvat löytyvät täältä:

 


Määräaikaan 10.2.2023 mennessä saapuneiden ehdotusten joukosta valintatyöryhmä valitsee kolme toteuttamiskelpoista ideaa, joille jokaiselle myönnetään 800 euron palkinto (alv 0 %). Palkittujen ehdotusten kesken järjestetään verkkoäänestys Kerro kantasi -palvelun kautta, jossa kaupunkilaiset pääsevät valitsemaan oman suosikkinsa ehdotusten joukosta. Toteutettavan teoksen valinnassa yleisöäänestyksen tuloksen vaikutus on 1/3 ja valintatyöryhmän arvion 2/3. Toteutusta varten taiteilijalle myönnetään 9 200 € (alv 0 %), josta voi varata maksimissaan 4 500 € teoksen toteutukseen kuuluviin työ-, materiaali-, kuljetus- ja ripustuskustannuksiin, loppuosan kohdentuessa taiteilijan palkkioon. Teos tulee olla valmiina ja sijoitettuna osaksi pyörätallia viimeistään 23.6.2023. 

Toteutettavaksi valittavan teoksen osalta arvioidaan ehdotuksen taiteellista laatua, sen liittymistä pyörätallin käyttötarkoitukseen, toteutuskelpoisuutta suhteessa resursseihin sekä teoksen sijoittumista osaksi kaupunkitilaa.

Ideakilpailu on osa USER-CHI-hanketta 

Turku on mukana kansainvälisessä EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa USER-CHI-hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää sähköistä liikkumista monin eri keinoin. Projekti antaa kaupungeille ja yksityiselle toimijoille työkalut ja käytännön esimerkit älykkäistä latauspalveluista ja niiden toteuttamisesta. Euroopan mittakaavalla projekti antaa mahdollisuuden kehittää paikallista latausinfrastruktuuria yhteneväiseksi muun EU-alueen kanssa. Projektin perimmäinen tarkoitus on luoda pohja toimivalle ja asiakasystävälliselle sähköiselle liikkumiselle kaupunkiympäristössä.   

Yksi Turun keskeisimmistä tehtävistä hankkeessa on luoda koko kaupungin kattava sähkölatauksen yleissuunnitelma. Sen tarkoitus on muun muassa tukea julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä latausinfran rakentamisessa sekä vauhdittaa kaupungin latausverkoston kehittymistä vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Suunnitelmalla haluamme myös viestiä, että sähköautoilu tulee olemaan jatkossa entistä helpompaa kehitystyön myötä.  

Hankkeen myötä pienille sähköisille kulkuvälineille ollaan perustamassa latauspisteitä Turun alueelle. Latauspisteet tulevat sijaitsemaan Mäntymäessä ja Logomon sillan kupeessa pyörätallissa. Mäntymäen piste on tarkoitettu taloyhtiön asukkaille ja Logomon latauspiste on yleiseen käyttöön. Latauspisteet tulevat testikäyttöön vuonna 2023.  Logomon sillan läheisyyteen rakennettavaan siirrettävään pyörätalliin on tulossa tilaa tavallisille pyörille sekä myös kuormapyörille. Tallissa on mahdollista muun muassa ladata sähköpyörää ja -potkulautaa sekä huoltaa polkupyöriä pyöränhuoltopisteessä.   

 

Valintatyöryhmään kuuluvat 

 • Stella Aaltonen, hankepäällikkö, Turun kaupunki 
 • Oona Uusitalo, projektityöntekijä, Turun kaupunki 
 • Marjo Aurekoski-Turjas, kokoelma-amanuenssi, Turun museokeskus 
 • Ville-Matti Rautjoki, apulaisintendentti, Turun museokeskus 
 • Antti Jussila, kuvataiteilija, Turun taiteilijaseurojen edustaja 
   

Kenelle kilpailu on suunnattu? 

Kilpailuun voivat osallistua 

a) visuaalisen alan koulutuksen saaneet henkilöt, joilla on vähintään toisen asteen tutkinto tai  

b) taidealan opiskelijat, joilla on esittää dokumentoitua näyttöä aiemmin toteutetuista teoksista 

Myös työryhmät voivat osallistua, jolloin vähintään ryhmän vastuuhenkilö täyttää kilpailuohjelmassa esitetyt ammatillisuuden vaatimukset.  

Kuinka kilpailuun osallistutaan? 

Kilpailuun osallistutaan sähköisesti osoitteessa:  

https://link.webropolsurveys.com/S/400E0CFD0FBA6883 

Kilpailun aikataulu 

 • Kilpailu avautuu verkossa torstaina 25.11.2022 klo 9.00 
 • Kilpailuaika päättyy keskiviikkona 10.2.2023 klo 17.00 
 • Palkinnonsaajien valinta viikolla 7-8/2023 
 • Yleisöäänestys avoinna viikoilla 10–12/2023 
 • Toteutettavan teoksen julkistaminen viikko 13/2023 
 • Teos toteutettuna osaksi pyörätallia 23.6.2023 mennessä 


 

Asiasanat: