Sähköinen lastensuojeluilmoitus ja muut yhteydenotot sosiaalihuoltoon

Sähköinen asiointi

Sosiaalipäivystystä voi konsultoida lastensuojeluilmoitukseen liittyen puhelimitse p. 02 262 6003.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen lapsen syntymää. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus on tehhtävä, kun epäilet, että lapsen lastensuojelun tarve pitäisi selvittää. Viranomaisten, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista lastensuojeluviranomaisille. Muutkin, kuten vanhemmat, naapurit, sukulaiset, ystävät tai lapsi itse, jotka epäilevät lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, voivat ottaa yhteyttä lomakkeen avulla lastensuojelun sosiaalityöhön.

Kiireelliset tilanteet

Jos tilanne on kiireellinen, on tärkeää ilmoittaa asiasta välittömästi puhelimitse sosiaalipäivystyksen päivystysnumeroon p. 02 2626 003 tai jos lapsi on välittömässä vaarassa, ole yhteydessä suoraan hätäkeskukseen p.112.

Ilmoitus/yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (huoli-ilmoitus)

Shköisellä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon palveluja tarvitsevasta aikuisesta (yli 18-vuotiaasta henkilöstä) tai ikääntyneestä henkilöstä (yli 65-vuotiaasta), kun henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Lisäksi voit tällä lomakkeella tehdä yhteydenoton tuen tarpeen arvioimiseksi, kun pyydät apua omaan tilanteeseen, sinulla on tukea tarvitsevan suostumus tai sinulla on huoltajan tai lapsen lupa yhteydenottoon silloin, kun kyseessä on alaikäisen tuen tarve.