Sähköinen lastensuojeluilmoitus ja muut yhteydenotot sosiaalihuoltoon

Sähköinen asiointi

Lisätiedot:

Sosiaalipäivystystä voi konsultoida lastensuojeluilmoitukseen liittyen puhelimitse p. 02 262 6003.

Sähköinen lastensuojeluilmoitus

Voit tehdä sähköisen lastensuojeluilmoituksen Omapalvelussa. Tehdessäsi ilmoitusta huomioithan, että ilmoittajan tiedot ovat salassa pidettäviä vain, jos ilmoittaja on yksityishenkilö. Sähköisen lastensuojeluilmoituksen voi tehdä turkulaisesta lapsesta. Lastensuojeluilmoitus tehdään virka-aikana aina lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. (Käytäthän jotain muuta kuin Internet Explorer -selainta)

Kiireelliset tilanteet

Jos tilanne on kiireellinen, on tärkeää ilmoittaa asiasta välittömästi puhelimitse Turun sosiaalipäivystyksen asiakasnumeroon p. 02 2626 003 tai jos lapsi on välittömässä vaarassa, ole yhteydessä suoraan hätäkeskukseen p.112.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajien tai aikuisen itsensä kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsestaan tai aikuinen/lapsi itsestään, jos hän kokee tarvitsevansa tukea. (Käytäthän jotain muuta kuin Internet Explorer -selainta)

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (ainoastaan täysi-ikäisestä henkilöstä)

Jos suostumusta ei voida saada ja täysi-ikäinen henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tehtävä salassapitosäännösten estämättä viipymättä. (Käytäthän jotain muuta kuin Internet Explorer -selainta)