Tälle sivulle kootaan tieto talven kiertäviin sähkökatkoihin varautumisesta sekä niiden vaikutuksista kaupungin palveluihin. Päivitetty 7.12.2022

Tilanne sähkönjakelussa

Ajantasainen tieto tilanteesta Turku Energian keskeytyskartassa:

Sivun sisältö: 

Mikä sähköpula? 

Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään Suomessa enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Koska sähkön ja kaasun tuonti hyökkäyssotaa käyvältä Venäjältä Suomeen on loppunut, on sähköpulan riski ajankohtainen talvipakkasilla. 

Jos kulutuksen vähentäminen ja muut keinot eivät riitä, kiertävät sähkökatkot ovat kansallisen kantaverkkoyhtiö Figridin mukaan viimeinen keino välttää sähkönjakelun suurhäiriö sähköpulatilanteessa. Sähkökatkot tulevat maksimissaan kahden tunnin jaksoissa ja niitä ajoitetaan eri puolille maata ja kaupunkeja. 

Turun kaupunki on varautunut kiertäviin sähkökatkoihin, ja varautuminen on tärkeää myös kaikille kotitalouksille. 

Jokainen voi myös ehkäistä sähköpulaa vähentämällä sähkönkäyttöä, erityisesti arkiaamuisin klo 7-9 ja alkuiltaisin klo 16-20. 

Kuinka toimia sähkökatkon aikana ja sen jälkeen

Sähkökatkosta ei tarvitse välittömästi ottaa yhteyttä sähköverkon haltijaan. Poikkeuksena tilanne, missä sähkökatko johtuu esimerkiksi pihapiirissäsi sähkölinjalle kaatuneesta puusta. Lue ohesta Turku Energian ohjeet sähkökatkon aikana toimimiseen. 

Miten voit vaurautua sähkökatkoihin

Sähkökatkojen ja muidenkin häiriötilanteiden varalta joka kodissa olisi hyvä olla kotivara, eli ruokaa, vettä ja lääkkeitä ainakin kolmeksi vuorokaudeksi. 

Sähkökatkon sattuessa saat ajankohtaista tietoa Turun kaupungilta, sähköyhtiöiltä sekä tiedotusvälineistä. Häiriöviestien seuraamista varten kannattaa huolehtia, että puhelimissa, tietokoneissa ja varavirtalähteissä on virtaa. 

Vaikutukset vedenjakeluun

Kahden tunnin kiertävät alueelliset sähkökatkot eivät vaikuta Turussa vedenjakeluun merkittävästi. Vesijohtoverkosto on paineellinen, jonka ansiosta vesi saadaan virtaamaan hanasta, ja jätevesi kulkee pääosin normaalisti. Ylimääräistä vessan vetämistä ja suihkuttelua tulee kuitenkin välttää. 

Vaikutukset lämmönjakeluun

Kaukolämpötalot eivät kylmene katkon aikana

Sähkökatkon aikana talon lämmitys keskeytyy, koska lämmön kierto rakennuksessa perustuu sähköllä toimivaan kiertovesipumppuun. Kahden tunnin sähkökatko on lyhyt ja kiinteistö ei ehdi viiletä merkittävästi. Katkon jälkeen lämmitys käynnistyy normaalisti, kun talon kiertovesipumppu alkaa taas kierrättää lämmintä vettä. 

Sähkökatkon aikana on hyvä olla varovainen, kun laskee lämmintä vettä hanasta tai suihkusta, sillä veden lämpötila voi vaihdella ja hanoista voi tulla myös poikkeuksellisen kuumaa vettä. Myös katkon loputtua on oltava varovainen, ettei hanasta tuleva vesi ole kovin kuumaa.

Vaikutukset kaupungin palveluihin

Kaupunki on valmistautunut kiertäviin sähkökatkoihin niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille. Sähkönjakelu ei tule katkeamaan kaupungin kriittisistä kohteista. Esimerkiksi ympärivuorokautiset laitokset ja sairaalapalvelut toimivat sähkökatkoista huolimatta kaikkina vuorokauden aikoina. 

Tiivistetysti: 
-kaupungin palveluja joudutaan osittain supistamaan ja tiloja sulkemaan 
-koulut, oppilaitokset ja päiväkodit ovat avoinna
-katuvalot ja liikennevalot eivät välttämättä toimi
-kaupungin palvelunumerot eivät välttämättä toimi
-julkisessa liikenteessä voi olla häiriöitä
-henkeä uhkaavissa tilanteissa pitää aina soittaa hätänumeroon 112.

Ilmoitamme kaupungin somekanavissa, tällä verkkosivulla sekä toimipisteiden omissa kanavissa mahdollisista sähkökatkoista ja niiden vaikutuksista toimintaan. 

Näin kaupungin palveluissa toimitaan sähkökatkojen aikana

Koulut, oppilaitokset ja päiväkodit ovat avoinna myös sähkökatkojen aikana ja toimintaa sopeutetaan tarvittavilta osin. Sähkökatkot saattavat vaikuttaa ruuan valmistukseen, ruokalistoihin ja ruokailuaikoihin, jos katkoksista ei saada tietoa riittävän ajoissa. 

Päiväkoteihin on hankittu yhteiskäyttöön taskulamppuja sekä ladattavia valoja. Kouluissa ja oppilaitoksissa huolehditaan, että käytettävissä tiloissa on tarvittava valaistus. Katkosten aikana voidaan turvautua myös oppilaiden kännyköiden taskulamppuihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ympärivuorokautiset laitokset ja sairaalapalvelut toimivat sähkökatkoista huolimatta ympäri vuorokauden. Vastaanottopalveluita saatetaan joutua päivisin sulkemaan sähkökatkon ajaksi. 

Terveydenhuollon apuvälineiden kotikäyttäjien tulee ladata laitteidensa akut sekä tarkistaa laitteiden kunto hyvissä ajoin ennen sähkökatkoa. 

Fölin joukkoliikenteen ja maksujärjestelmän pitäisi toimia myös sähkökatkojen aikana. Kaikki linjat pyritään ajamaan tavallisten aikataulujen mukaan ja mahdollisista häiriöistä tiedotetaan Fölin kanavissa, kuten foli.fi:ssä ja Föli-sovelluksessa. Sähköllä toimivia linja-autoja ladataan pääasiassa öiseen aikaan ja ne ovat ajossa, kun sähkökatkot ovat todennäköisimpiä. Fölillä on myös dieselkäyttöistä bussikalustoa.

Katuvalot ja muu ulkovalaistus eivät myöskään toimi sähkökatkon vaikutusalueella. Huoltajia pyydetään huomioimaan tämä esimerkiksi lasten saapumisen ja lähtemisen osalta päiväkodeissa ja kouluissa.

Liikennevalot eivät toimi ilman sähköä, joten kiertävän sähkökatkon ajaksi alueen liikennevalojen toiminta keskeytyy. Tällöin risteyksissä ajetaan normaalien liikenne- ja väistämissääntöjen mukaan. Autoilijoilta toivotaan erityistä valppautta ja huomaavaisuutta, jotta autoliikenne sujuu turvallisesti ja joustavasti ilman liikennevalo-ohjausta.

Kirjastot: Sähkökatkojen aikana lainaaminen ja palauttaminen ei ole mahdollista. Kirjastot pyritään pitämään auki palveluaikojensa puitteissa, lähikirjastojen käyttö omatoimiaikana ei ole mahdollista.  
  
Liikuntapaikat: Varattavissa liikuntatiloissa vastuu sähkökatkon sattuessa on vuoron varanneella vastuuhenkilöllä. Liikuntapalvelut lähettävät vuoroja varanneille tahoille ja heidän vastuuhenkilöilleen toimintaohjeet sähkökatkotilanteiden varalta etukäteen. Toimintaohjeet ja sulkemisaikoja koskevat tiedot toimitetaan myös liikuntapaikkojen ilmoitustauluille/sisäänkäyntien yhteyteen.
 
Sisäliikuntapaikat on tyhjennettävä asiakkaista sähkökatkojen sattuessa. Olosuhteissa, joissa on henkilökuntaa paikalla, he ohjaavat asiakkaita ja antavat ohjeet, kuinka toimia. Asiakkaita tiedotetaan sähkökatkoista mahdollisimman hyvissä ajoin ja sisäänpääsy tiloihin suljetaan, mikäli mahdollista noin tunti ennen määräaikaa. Varatut vuorot pyritään perumaan etukäteen, jos sähkökatkosta on tieto ajoissa. Ennakoimattomista sähkökatkoista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti ja tilat tyhjennetään asiakkaista.
 
Nuorisotalot: Lyhyiden, pari tuntia kestävien sähkökatkojen aikana toimintaa lapsille ja nuorille pystytään järjestämään soveltaen. Pidempien sähkökatkojen aikana sähkökatkon kohteina olevat tilat suljetaan ja lasten ja nuorten palvelut toimipisteissä keskeytetään.
 
Museot: Museotoimipaikat suljetaan yleisöltä kaikkien sähkökatkojen ajaksi.  
 
Konserttitalo ja Turun filharmoinen orkesteri pyrkivät sopeuttamaan toimintaansa kiertävien sähkökatkojen mukaan. Päivittäisiä työaikoja ja tilaisuuksien alkamisaikoja muutetaan soveltuvin osin; kuitenkin niin, että illalla järjestettävien yleisötilaisuuksien tulee alkaa viimeistään klo 20.00. Konserttitalon yleisöä informoidaan etukäteen mahdollisista aikataulumuutoksista sekä yleisellä että tapahtumakohtaisella tasolla. Ennakoimattoman sähkökatkon kestäessä yli 10 minuuttia jo alkanut tilaisuus keskeytetään ja Konserttitalo tyhjennetään. Sähkökatkojen aikana Konserttitalo on suljettu yleisöltä. 

Kakolan funikulaari ei voi liikkua sähkökatkojen aikana ja sen kulku täytyy lopettaa ennen sähkökatkoa, jotta vinohissiin ei jää matkustajia.

Sähköistetty kaupunkilautta Föri toimii akuilla, jotka voidaan ladata öiseen aikaan. Tämän hetken arvion mukaan Föri voi kulkea myös kiertävien sähkökatkojen aikana.

Asiakaspalvelupisteet Turku-piste sekä Kauppatorin ja Skanssin Monitorit suljetaan sähkökatkojen ajaksi käyntiasioinnin osalta. Muut asiointikanavat toimivat mahdollisuuksien mukaan.