Sähkölatauksen kehittäminen - USER-CHI

USER-CHI:

Sähkölatauksen kehittäminen   

Turku on mukana kansainvälisessä EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa USER-CHI-hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää sähköistä liikkumista monin eri keinoin. Projekti antaa kaupungeille ja yksityiselle toimijoille työkalut ja käytännön esimerkit älykkäistä latauspalveluista ja niiden toteuttamisesta. Euroopan mittakaavalla projekti antaa mahdollisuuden kehittää paikallista latausinfrastruktuuria yhteneväiseksi muun EU-alueen kanssa. Projektin perimmäinen tarkoitus on luoda pohja toimivalle ja asiakasystävälliselle sähköiselle liikkumiselle kaupunkiympäristössä.  

Sähkölataussuunnitelmalla kehitetään Turun latausverkkoa

Yksi Turun keskeisimmistä tehtävistä hankkeessa on luoda koko kaupungin kattava sähkölatauksen yleissuunnitelma. Sen tarkoitus on muun muassa tukea julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä latausinfran rakentamisessa sekä vauhdittaa kaupungin latausverkoston kehittymistä vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Suunnitelmalla haluamme myös viestiä, että sähköautoilu tulee olemaan jatkossa entistä helpompaa kehitystyön myötä. 

Sähkölatauksen yleissuunnitelma laaditaan yhteistyössä latauspalveluiden tarjoajien, työnantajien, ammattikäyttäjien, taloyhtiöiden, konsernin yhtiöiden, asukkaiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Syksyllä 2023 valmistuvassa yleissuunnitelmassa määritellään mm. potentiaaliset sijainnit latausasemille ja ehdot, joilla latausoperaattorit voivat tarjota niissä palveluitaan. Lisäksi yleissuunnitelmassa määritellään keinoja, joilla kaupunkien omien kiinteistöjen latauspisteet saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Yleissuunnitelmaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä projektikoordinaattori Juha Pulmurantaan (sahkolataus@turku.fi).  

Sähköpyörät ja sähköpotkulaudat  

Turku on alkanut kehittää myös sähköpyörien ja sähköpotkulautojen latausmahdollisuuksia USER-CHI –hankkeessa. Tavoitteena on kehittää latausverkostoa ja mahdollistaa entistä helpompi ja huolettomampi liikkuminen sähkökäyttöisiä kulkuneuvoja käyttäville henkilöille.  

Hankkeen myötä pienille sähköisille kulkuvälineille ollaan perustamassa latauspisteitä Turun alueelle. Latauspisteet tulevat sijaitsemaan Mäntymäessä ja Logomon sillan kupeessa pyörätallissa. Mäntymäen piste on tarkoitettu asuntokohteen asukkaille ja Logomon latauspiste on yleiseen käyttöön. Latauspisteet tulevat testikäyttöön vuonna 2023.   

Logomon sillan läheisyyteen rakennettavaan siirrettävään pyörätalliin on tulossa runsaasti tilaa tavallisille pyörille sekä myös kuormapyörille. Tallissa on mahdollista ladata sähköpyörää ja -potkulautaa sekä huoltaa polkupyöriä pyöränhuoltopisteessä.  Pyörien lataukseen käytettävä energia tuotetaan aurinkopaneeleilla, joita löytyy pyörätallin katolta. Pyörätalli on siis energiapositiivinen.  

Yhteistyöllä enemmän 

Projektin yhteistyökumppaneina Turussa ovat Turku Energia, VASO ja TVT, jotka kaikki toteuttavat omat pilottihankkeensa projektin aikana.  

Turku Energia osallistuu hankkeeseen rakentamalla innovatiivisia kuormanhallinnalla varustettuja sähköauton latureita sekä kaksisuuntaisen sähköauton latauspisteen Kupittaalle.

VASO rakennuttaa Pääskyvuorentielle uudiskiinteistöä, jonne rakennetaan moderni sähköistämishanke, joka yhdistää aurinkoenergian, akkuvarastoinnin ja sähkölatauspisteet. Rakennuksiin asennetaan 13,3kW aurinkopaneelijärjestelmä ja akusto, jolla pystytään kattamaan sähköntarve myös yöllä. Järjestelmä mahdollistaa myös autojen akustojen käytön sähkön varastoimiseen tulevaisuudessa. 

TVT Asunnot osallistuu hankkeeseen toteuttamalla kevyiden ajoneuvojen latausjärjestelmän Mäntymäkeen. Latausjärjestelmä tulee tuottamaan oman sähkönsä aurinkoenergialla ja tarjoaa omakustanteisen latausmahdollisuuden kevyille sähkökulkuneuvoille. Mäntymäen piste on tarkoitettu asuntokohteen asukkaille. 

 

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuotoksista

Selvitys sähköautojen latauspisteiden latauspisteiden nykytilanteesta ja tulevaisuudesta Turussa. (pdf)

Report on the current status of and future prospects for charging stations of electric cars in the region of Turku. (pdf)